Profin

Số liệu

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào?

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào?

Năm 2020, số lượng "đại gia" trở hữu tài sản từ 50 triệu USD đến 100 triệu USD đạt trên 150 người. Có 86 "trăm triệu phú USD" có tài sản từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD, và có 10 người đã có tài sản từ nửa tỷ USD trở lên.

Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2021 của Viện Nghiên cứu Credit Suisse, vào năm 2020, 76,3% dân số Việt Nam trưởng thành có tài sản dưới 10.000 USD, trong khi 21,9% có tài sản từ 10.000 - 100.000 USD.

Nhóm có tài sản từ 100.000 - 1.000.000 USD chỉ chiếm 1,8% dân số trưởng thành, trong khi chỉ có 1% dân số trưởng thành có tài sản 1.000.000 USD trở lên.

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 1.

Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2021, Viện Nghiên cứu Credit Suisse

Credit Suisse cung cấp ước tính về tài sản nắm giữ của các hộ gia đình trên khắp thế giới hằng năm kể từ năm 2000.

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 2.

Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2021, Viện Nghiên cứu Credit Suisse

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, năm 2020, Việt Nam có hơn 45.000 người sở hữu khối tài sản từ 1-5 triệu USD, hơn 3.500 người có tái sản từ 5-10 triệu USD, hơn 2.000 người có tài sản từ 10-50 triệu USD.

Số lượng "đại gia" trở hữu tài sản từ 50 triệu USD đến 100 triệu USD cũng đạt trên 150 người. Có 86 "trăm triệu phú USD" có tài sản từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD, và có 10 người đã có tài sản từ nửa tỷ USD trở lên.

Theo một nguồn dữ liệu khác là Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới (WID), năm 1995, một người cần sở hữu 8,88 triệu USD để có thể lọt top 0,001% dân số giàu nhất Việt Nam. Đến năm 2021, ngưỡng này đã được nâng lên 82,85 triệu USD, (tương đương khoảng 1.949 tỷ VND).

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 3.

Tài sản trung bình của những người nằm trong top 0,001% dân số giàu nhất năm 1995 là 14,31 triệu USD (khoảng 336,6 tỷ USD), trong khi con số này tính toán vào năm 2021 tăng gấp hơn 10 lần, lên tới 149,13 triệu USD (tương đương 3.507,9 tỷ VND).

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 4.

Cũng theo dữ liệu từ WID, năm 2021, top 1% người giàu nhất Việt Nam chiếm tới 26,5% tài sản của cả nước, trong khi top 10% những người giàu nhất chiếm tới 59%. Trái lại, 50% những người nghèo nhất chỉ chiếm 5,6% tài sản.

Con số này gần như tương tự ở mọi nơi trên khắp thế giới, 10% những người giàu nhất kiểm soát tới 60-80% của cải.

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 5.

Tài sản trung bình của những người nằm trong top 1% dân số giàu nhất năm 2021 lên tới 814.776 USD (tương đương 18,5 tỷ VND), top 10% giàu nhất là 181.132 USD (tương đương 4,1 tỷ VND). Trong khi, tài sản trung bình của 50% người nghèo nhất chỉ là 3.429 USD (gần 78 triệu VND).

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 6.

Để lọt vào top 1% dân số có tài sản lớn nhất Việt Nam, cá nhân cần có tài sản tối thiểu là 259.149 USD (gần 6 tỷ VND), và để lọt vào top 10% thì cá nhân cần có tài sản tối thiểu 61.313 USD (gần 1,4 tỷ VND).

Phân nhóm dân số trưởng thành ở Việt Nam theo lượng tài sản: Bạn thuộc nhóm nào? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, dữ liệu từ WID có thể sẽ chưa hoàn toàn bao quát hết mọi khía cạnh, trong bối cảnh tài sản của rất nhiều người Việt Nam tồn tại chủ yếu dưới dạng bất động sản.


Theo:
Thái Quỳnh / Nhịp sống thị trường
Nguồn:
CafeF

Bạn có thể quan tâm