Advisory shares là gì?

...

Advisory shares hay cổ phần cố vấn là một loại quyền chọn cổ phần được trao cho những người có vai trò cố vấn cho công ty. Advisory share có thể coi như phần thưởng, trả công cho các chuyên gia cố vấn dưới dạng quyền chọn mua cổ phiếu.

Advisory shares
💡
Các công ty phát hành advisory shares thường là các công ty khởi nghiệp hoặc đang ở giai đoạn kêu gọi vốn hoặc đang trong quá trình phát triển nói chung.

Đa số những cố vấn nhận được advisory shares là những doanh nhân có kinh nghiệm với tư cách là người sáng lập công ty hoặc giám đốc điều hành cấp cao.

Thông thường, advisory shares chỉ chiếm tối đa 5% tổng vốn chủ sở hữu.

Ai được hưởng advisory shares?

Đa số những cố vấn nhận được advisory shares là những doanh nhân có kinh nghiệm với tư cách là người sáng lập công ty hoặc giám đốc điều hành cấp cao.

Những cố vấn được nhận advisory shares sẽ không đi sâu vào tư vấn các kỹ thuật về thuế hay hợp đồng. Thay vào đó họ cung cấp cho công ty mạng lưới quan hệ, những lời khuyên chiến lược, tầm nhìn, định hình cho hoạt động của công ty.

Cách thức hoạt động của advisory shares?

Các cố vấn của công ty thường được cấp “quyền chọn mua cổ phiếu” thay vì cổ phiếu thực. Điều này có thể tạo động lực, khuyến khích các cố vấn đồng hành lâu dài với công ty.

Bên cạnh đó, advisory shares thường sẽ có hiệu lực trong vòng 1 hoặc 2 năm. Điều đó cho phép công ty trì hoãn việc pha loãng cổ phần, và chuyển giao quyền sở hữu cho các cố vấn trong khi vẫn giữ họ tập trung vào thành công lâu dài của công ty.

Ai phát hành advisory shares?

Đa số các công ty phát hành advisory shares đều là các công ty khởi nghiệp hoặc đang ở giai đoạn kêu gọi vốn hoặc đang trong quá trình phát triển nói chung. Thông thường, advisory shares chỉ chiếm tối đa 5% tổng vốn chủ sở hữu.

Cố vấn có thể do một người đảm nhiệm hoặc được tổ chức thành một bộ phần với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Các cố vấn cá nhân thường chỉ nhận được từ 0,25% đến 1% vốn chủ sở hữu của công ty. Con số chính xác có thể phụ thuộc vào mức độ đóng góp của cố vấn vào sự phát triển của công ty.