AOV là gì?

...

AOV là chỉ số đo lường số tiền trung bình mà khách hàng chi trả trong mỗi giao dịch với doanh nghiệp.

AOV
💡
Đây là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và bán hàng.

Chỉ số AOV càng tăng, đồng nghĩa việc doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược quảng cáo, bán hàng hiệu quả.

Giá trị trung bình của một đơn hàng được tính bằng cách chia tổng doanh thu cho số lượng đơn hàng thành công.

AOV (Average Order Value) là giá trị trung bình của một đơn hàng thành công trên website thương mại điện tử. AOV là chỉ số đo lường số tiền trung bình mà khách hàng chi trả trong mỗi giao dịch với doanh nghiệp.

Ý nghĩa của chỉ số AOV

Đây là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và bán hàng, từ đó đưa ra những chiến lược hiệu quả hơn để khuyến khích khách hàng mua thêm sản phẩm trong tương lai. Chỉ số AOV càng tăng, đồng nghĩa việc doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược quảng cáo, bán hàng hiệu quả.

Cách tính AOV

Giá trị trung bình của một đơn hàng được tính bằng cách chia tổng doanh thu cho số lượng đơn hàng thành công. Thông thường, số liệu này sẽ được tính toán hàng tháng, hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày.

Ví dụ: trong tháng 12, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử với sản phẩm là đồ gia dụng và linh kiện điện tử có 100 đơn hàng với tổng trị giá là 100 triệu đồng, như vậy thì AOV của doanh nghiệp này sẽ là:

= 100.000.000 / 100 = 1.000.000 đồng