Arbitrage là gì?

...

Arbitrage còn được gọi là kinh doanh chênh lệch giá, là việc mua và bán đồng thời cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau để thu lợi nhuận.

Arbitrage
💡
Arbitrage hiểu đơn giản là việc nhà đầu tư mua một tài sản ở một thị trường và đồng thời bán nó ở một thị trường khác với giá cao hơn, nhờ đó thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch tạm thời về giá.

Có thể nói arbitrage vừa khai thác những điểm kém hiệu quả của thị trường vừa giải quyết chúng.

Có hai loại kinh doanh chênh lệch giá được sử dụng phổ biến nhất, đó là: arbitrage hai điểm và arbitrage ba điểm hay arbitrage tam giác.

Arbitrage còn được gọi là kinh doanh chênh lệch giá, là việc mua và bán đồng thời cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau để thu lợi nhuận.

Nói cách khác, kinh doanh chênh lệch giá đơn giản là việc nhà đầu tư mua một tài sản ở một thị trường và đồng thời bán nó ở một thị trường khác với giá cao hơn, nhờ đó thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch tạm thời về giá.

Thuật ngữ này chủ yếu được áp dụng trong đầu tư với tài sản là các công cụ tài chính, chẳng hạn như trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ phái sinh, hàng hóa và tiền tệ.

Bản chất của arbitrage

Kinh doanh chênh lệch giá bản chất là việc nhà đầu tư khai thác sự khác biệt nhỏ về giá giữa các tài sản giống nhau được giao dịch tại nhiều thị trường. Nhà kinh doanh chênh lệch giá mua tài sản ở một thị trường và bán nó ở thị trường khác cùng một lúc để kiếm chênh lệch giữa hai mức giá.

Theo quy luật thị trường, các tài sản được giao dịch ở các thị trường khác nhau sẽ có biến động giá khác nhau. Do đó đôi lúc giá của cùng một loại tài sản đôi lúc sẽ có sự chênh lệch ở các thị trường khác nhau. Nhà đầu tư nhanh nhạy sẽ tận dụng cơ hội này để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên việc nhà đầu tư thực hiện arbitrage cũng tác động lên giá của tài sản đó và kiến chúng biến động theo hướng thu hẹp khoảng chênh lệch này lại cho đến khi không còn cơ hội arbitrage nữa. Do đó có thể nói arbitrage vừa khai thác những điểm kém hiệu quả của thị trường vừa giải quyết chúng.

Các loại arbitrage

Có hai loại kinh doanh chênh lệch giá được sử dụng phổ biến nhất, đó là:

Two Points Arbitrage - Arbitrage hai điểm: thực hiện khi sự chênh lệch rõ ràng về giá niêm yết của tài sản trên hai thị trường khác nhau.

Three Points Arbitrage - Arbitrage ba điểm (hay tam giác): thường được sử dụng trong kinh doanh tỷ giá hối đoái. Nhìn bề ngoài chúng ta vẫn chưa thấy sự khác nhau về tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ ở các thị trường. Nhưng nếu thông qua một cặp tiền tệ trung gian, thì cơ hội arbitrage sẽ xuất hiện.

Ví dụ

Arbitrage 2 điểm

Cổ phiếu của công ty X đang được giao dịch ở mức 20$ trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Trong khi đó, cổ phiếu X được giao dịch với giá 20,05$ tại sàn giao dịch chứng khoán London (LSE).

Một nhà đầu tư arbitrage có thể mua cổ phiếu X trên sàn NYSE và ngay lập tức bán cổ phiếu đó trên LSE, thu lợi nhuận 0,05$ trên mỗi cổ phiếu.

Arbitrage 3 điểm

Tỷ giá của 3 loại tiền tệ Euro, USD và Bảng Anh được yết như sau:

  • Thị trường 1: Euros/USD = 0,894
  • Thị trường 2: Euros/Bảng Anh = 1,276
  • Thị trường 3: USD/Bảng Anh = 1,432

Đầu tiên nhà đầu tư sẽ dùng 2 triệu USD để mua 1.788.000 Euro với tỷ giá 0,894.

Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ lấy 1.788.000 euro và đổi chúng sang 1.401.254 bảng Anh với tỷ giá 1,276.

Cuối cùng, nhà đầu tư sẽ dùng bảng Anh mua lại USD với tỷ giá 1,432 thu được 2.006.596 USD.

Tổng lợi nhuận từ kinh doanh chênh lệch giá từ 2 triệu USD sẽ là 6.596 USD.