Burn Rate là gì?

...

Burn Rate có thể tạm dịch là tỉ lệ đốt tiền hay tốc độ đốt tiền.

Burn Rate
💡
Burn rate được sử dụng như một thước đo cho khoảng thời gian startup có thể hoạt động được trước khi hết tiền.

Nếu cạn tiền, công ty buộc phải tạo ra lợi nhuận, hoặc tìm nguồn vốn bổ sung hoặc đóng cửa.

Burn Rate được chia thành hai loại, Gross Burn Rate và Net Burn Rate.

Burn Rate có thể tạm dịch là tỉ lệ đốt tiền hay tốc độ đốt tiền. Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả một công ty mới, hay startup đang sử dụng vốn để trang trải cho các chi phí như thế nào trước khi tạo ra lợi nhuận.

Burn rate được sử dụng như một thước đo cho khoảng thời gian startup có thể hoạt động được trước khi hết tiền. Nếu lượng tiền cạn kiệt, công ty buộc phải tạo ra lợi nhuận, hoặc tìm nguồn vốn bổ sung hoặc đóng cửa.

Ý nghĩa

Burn Rate thường được thể hiện theo số tiền chi tiêu mỗi tháng. Ví dụ, Burn Rate là 1 triệu đô la có nghĩa là một công ty đang chi tiêu 1 triệu đô la mỗi tháng.

Burn rate được sử dụng bởi các startup và nhà đầu tư để theo dõi lượng tiền mặt mà công ty chi tiêu, từ đó tính khoảng thời gian mà công ty có thể sống sót đến khi tạo ra thu nhập, hoặc cho đến vòng gọi vốn tiếp theo.

Burn Rate cao có nghĩa là công ty phải trang trải nhiều chi phí, nhưng  điều đó không phải lúc nào cũng xấu nếu công ty đang đốt tiền để tạo ra doanh thu hoặc cho mục đích mở rộng tăng trưởng. Đặc biệt với các startup giai đoạn đầu Burn Rate đều khá cao do chưa tạo ra doanh thu.

Công ty có thể giảm burn rate và gia tăng thời gian hoạt động với số tiền hiện có bằng cách tăng doanh thu hoặc cắt giảm chi phí, như giảm nhân viên hoặc tìm phương thức sản xuất ít tốn chi phí hơn.

Gross Burn Rate và Net Burn Rate

Burn Rate được chia thành hai loại, Gross Burn Rate và Net Burn Rate. Gross Burn Rate là tổng chi phí hoạt động phát sinh mỗi tháng. Net Burn Rate là tổng số tiền thực tế mà công ty mất mỗi tháng.

Mối liên hệ giữa Gross burn và net burn được biểu thị bằng công thức sau:

Net Burn Rate = Gross Burn Rate - Doanh thu 1 tháng

Sử dụng Burn rate

Burn rate thường được sử dụng để tính khoản thời gian giữa các vòng gọi vốn sao cho doanh nghiệp khởi nghiệp không bị gián đoạn hoạt động. Cách tính như sau:

Thời gian có thể hoạt động = Lượng tiền còn lại trong tài khoản / Net Burn Rate

Ví dụ: một công ty khởi nghiệp vừa gọi vốn hạt giống số tiền 40.000$, tiền mặt công ty hiện có là 10.000$. Lúc này cơ cấu chi phí của công ty hiện có gồm:

  • 5.000$ hàng tháng cho văn phòng,
  • 15.000$ cho tiền lương và tiền công cho nhân viên.

Gross Burn Rate của công ty là 25.000$.

Công ty đã có nguồn thu từ bán hàng với doanh thu trung bình hàng tháng  đạt 20.000$. Vậy Net Burn Rate của công ty hàng tháng sẽ là = 25.000 - 20.000 = 5.000$.

Như vậy mỗi tháng công ty sẽ phải trích thêm 5.000$ từ số tiền vừa huy động được để trang trải các chi phí hoạt động. Do đó với số tiền hiện tại sẽ cho phép công ty hoạt động trong khoảng 10 tháng trước khi cạn tiền. (50.000$ Tiền mặt công ty có sau khi gọi vốn / 5.000$ Net Burn Rate = 10 tháng).

Do đó trong vòng 10 tháng, founder của startup này phải tìm cách thúc đẩy doanh thu hoặc tiến hành gọi vốn bổ sung.