CAC là gì?

...

Customer acquisition cost (“CAC”) là chỉ số đo lường tổng chi phí để có được một khách hàng mới.

CAC
💡
CAC sẽ bao gồm các chi phí liên quan đến việc thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo.

Đây là chỉ số đo lường quan trọng với mọi mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả cũng như dự trù ngân sách marketing cho tương lai.

Qua chỉ số CAC, nhà quản trị có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động marketing. Nếu CAC càng lớn, nhưng tỷ lệ ROI thấp thì doanh nghiệp nên tạm dừng chiến dịch và xem xét lại.

Customer acquisition cost (“CAC”) còn được gọi là chi phí sở hữu khách hàng, là chỉ số đo lường tổng chi phí để có được một khách hàng mới. CAC sẽ bao gồm các chi phí liên quan đến việc thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo.

Ý nghĩa chỉ số CAC

Đây là chỉ số đo lường quan trọng với mọi mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả cũng như dự trù ngân sách marketing cho tương lai.

CAC thường được xem xét cùng với các dữ liệu khác, chẳng hạn lợi nhuận tiềm năng mà khách hàng đó mang lại. Ví dụ, sau khi bỏ ra 50.000 đồng (CAC) để có được một khách hàng. Khách hàng này có thể đến và mua sản phẩm nhiều lần và tạo ra lợi nhuận khoảng 300.000 đồng cho doanh nghiệp.

Qua chỉ số CAC, nhà quản trị có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động marketing. Nếu CAC càng lớn, nhưng tỷ lệ ROI thấp thì doanh nghiệp nên tạm dừng chiến dịch và xem xét lại.

Các chi phí được tính vào CAC

Chi phí sở hữu khách hàng bao gồm tổng chi phí bán hàng và tiếp thị, bao gồm:

  • Lương cho nhân viên bán hàng và tiếp thị;
  • Thiết bị được sử dụng bởi nhân viên bán hàng và tiếp thị, như máy tính, điện thoại và máy in;
  • Các ứng dụng và công cụ phần mềm cần thiết, như phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) và tự động hóa tiếp thị;
  • Dịch vụ tư vấn của bên thứ ba và các cơ quan được sử dụng cho các nhu cầu tiếp thị, quảng cáo hoặc sáng tạo;
  • Quảng cáo, bao gồm quảng cáo trực tuyến, thư trực tiếp, quảng cáo truyền hình và quảng cáo ngoài trời;
  • Tài trợ sự kiện và hội nghị;
  • Giảm giá.