Chiết khấu thương mại là gì?

...

Chiết khấu thương mại (Trade discount) là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng.

Chiết khấu thương mại
💡
Mục đích của việc chiết khấu nhằm tăng doanh thu từ việc thu hút khách hàng mua sản phẩm với số lượng lớn hoặc thường xuyên.

Chiết khấu thương mại có thể được thực hiện dưới hình thức theo từng lần mua hàng, theo chỉ tiêu số lần mua hàng cần đạt được hoặc theo chương trình khuyến mại của doanh nghiệp.

Chiết khấu thương mại phát sinh ngay khi đơn hàng được tạo lập.

Chiết khấu thương mại (Trade discount) là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng mua sản phẩm với số lượng lớn hoặc thường xuyên.

Hình thức chiết khấu

Theo từng lần mua hàng: khách hàng được giảm giá hàng bán ngay trong lần mua hàng đầu tiên.

Chiết khấu sau nhiều lần mua hàng: khách hàng đạt chỉ tiêu nhất định về số lần mua hàng, chiết khấu mới được áp dụng.

Chiết khấu theo chương trình khuyến mại: Sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng rồi mới tính toán chiết khấu được hưởng trong kỳ.

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán được biết đến như khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Như vậy, cả chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán đều là khoản tiền mà người bán giảm trực tiếp cho người mua. Nhưng trên thực tế giữa hai khái niệm này có chút khác biệt.

Về mục đích

Chiết khấu thương mại với mục đích chính là thu hút khách hàng mua với số lượng lớn hoặc thường xuyên. Chiết khấu thanh toán lại nhắm đến việc khuyến khích người mua thanh toán sớm.

Thời điểm phát sinh chiết khấu

Chiết khấu thương mại phát sinh khi đơn hàng được tạo lập trong khi chiết khấu thanh toán phát sinh khi bên mua tiến hành thanh toán.

Ví dụ chiết khấu thương mại: khi khách hàng mua bánh kẹo của cửa hàng A với giá bán lẻ 15.000 đồng/cái. Khi mua số lượng trên 100 cái thì giá bán sẽ là 14.000 đồng/cái.

Ví dụ chiết khấu thanh toán: cửa hàng A nhập 100 bánh, kẹo của công ty B với giá 10.000 đồng/cái, tổng tiền phải thanh toán là 1.000.000 đồng, được trả chậm trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, theo chính sách của công ty B nếu cửa hàng thanh toán toàn bộ trong vòng 5 ngày thì sẽ được nhận chiết khấu 3%, tương đương 30.000 đồng.