Cost per lead là gì?

...

Cost per lead (“CPL”) được hiểu là chi phí cho một khách hàng tiềm năng, là một trong những chỉ số để tính KPIs cho một chiến dịch marketing.

Cost per lead
💡
Theo đó, nhà quảng cáo sẽ trả tiền cho mỗi một “hành động đặc biệt” mà khách hàng tiềm năng (Lead) thực hiện.

Leads có thể là người ghé thăm website, gian hàng, Facebook hoặc Landing Page và có để lại thông tin để bộ phận bán hàng liên hệ lại.

Nhà quản trị tập trung vào chỉ số CPL để cân đối và tối ưu chi phí đầu tư giữa các kênh Marketing.

Cost per lead (“CPL”) được hiểu là chi phí cho một khách hàng tiềm năng, là một trong những chỉ số để tính KPIs cho một chiến dịch marketing.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ trả tiền cho mỗi một “hành động đặc biệt” mà khách hàng tiềm năng (Lead) thực hiện. Hành động đặc biệt ở đây có thể là điền vào mẫu cung cấp thông tin mà nhà quảng cáo mong muốn.

Leads là thuật ngữ để chỉ các khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ. Đây có thể là người ghé thăm website, gian hàng, facebook hoặc Landing Page và có để lại thông tin để bộ phận bán hàng liên hệ lại.

Công dụng của CPL

Nhà quản trị tập trung vào chỉ số CPL để cân đối và tối ưu chi phí đầu tư giữa các kênh Marketing. Khách hàng tiềm năng có thể đến từ bất cứ đâu: có thể là kênh digital ads, báo chí truyền thông, hoặc thông qua brochure nhận được tại một sự kiện của doanh nghiệp.

Cách tính CPL

CPL được tính bằng công thức:

CPL = Tổng chi phí của chiến dịch (Cost)
Số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra từ chiến dịch (Leads)

Ví dụ : Nếu doanh nghiệp sử dụng 50$ cho 1 chiến dịch quảng cáo trong thời gian 1 tháng và đạt được 15 khách hàng tiềm năng (Leads) trong khoảng thời gian đó,

CPL = Cost / Leads = 50 / 15 = 3,33$