Hợp đồng tương lai là gì?

...

Hợp đồng tương lai (Futures contract) là một thỏa thuận để nhà đầu tư có thể mua hoặc bán một loại tài sản với một mức giá xác định vào một thời điểm chắc chắn trong tương lai.

Hợp đồng tương lai
💡
Hợp đồng tương lai có thể được dùng để giảm rủi ro cho nhà đầu tư trước các biến động của giá hàng hóa cơ sở.

Không giống như quyền chọn cho phép người nắm giữ quyền nhưng không bắt buộc thực hiện, hợp đồng tương lai buộc các bên phải thực hiện nghĩa vụ.

Các bên có thể thực hiện cam kết trong hợp đồng bằng một trong hai cách: giao nhận tài sản cơ sở, hoặc thanh toán phần chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường.

Hợp đồng tương lai (Futures contract) là một thỏa thuận để nhà đầu tư có thể mua hoặc bán một loại tài sản với một mức giá xác định vào một thời điểm chắc chắn trong tương lai.

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai các các đặc điểm sau:

  • Tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai có thể là hàng hóa như dầu mỏ, vàn, lúa mì, các kim loại quý (như vàng, bạc, sắt…), cũng có thể là các chỉ số thị trường như VN30, các loại tỷ giá tiền tệ như USD/EUR, cũng có thể là các loại cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc các chỉ số chứng khoán.
  • Hợp đồng tương lai có thể được dùng để giảm rủi ro cho nhà đầu tư trước các biến động của giá hàng hóa cơ sở.
  • Hợp đồng tương lai được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung, các sàn giao dịch này sẽ đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán giữa các bên.
  • Việc thanh toán lãi lỗ của hợp đồng tương lai được thực hiện hằng ngày.
  • Vì được niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung, do đó hợp đồng tương lai sẽ có tính thanh khoản cao.
  • Để tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán mang tính chất bắt buộc.

Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

Không giống như quyền chọn cho phép người nắm giữ quyền nhưng không bắt buộc thực hiện, hợp đồng tương lai buộc các bên phải thực hiện nghĩa vụ. Điều này có nghĩa khi đã tham gia hợp đồng tương lai, các bên phải thực hiện giao dịch bằng một trong hai cách: giao nhận tài sản cơ sở, hoặc thanh toán phần chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường.

Hợp đồng tương lai tại Việt Nam

Tại Việt Nam,  hợp đồng tương lai đầu tiên là hợp đồng tương lai về chỉ số VN30, với tài sản cơ sở là chỉ số VN30. Về sau còn có thêm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Mô tả về hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Nguồn: HSC.com.vn

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được phân thành 4 loại, tương ứng với 4 kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Khi hợp đồng tương lai ở kỳ hạn 3 tháng đáo hạn, hợp đồng có kỳ hạn 6 tháng sẽ trở thành hợp đồng 3 tháng, tương tự với hợp đồng 9 tháng và 12 tháng.