ICO là gì?

...

ICO (Initial Coin Offering – Đợt phát hành Coin Lần Đầu) là một phương thức huy động vốn thông qua việc sử dụng các đồng tiền điện tử.

ICO
💡
ICO được thực hiện chủ yếu bởi các startup muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến tiền điện tử.

Thanh toán thường được thực hiện bằng Bitcoin hoặc Ethereum, nhưng trong một số trường hợp, tiền fiat cũng được chấp nhận.

Quy định pháp luật đối với lĩnh vực ICO vẫn còn trong giai đoạn đầu và chưa có sự thống nhất giữa các quốc gia.

ICO (Initial Coin Offering – Đợt phát hành Coin Lần Đầu) là một phương thức huy động vốn thông qua việc sử dụng các đồng tiền điện tử. Theo đó, các công ty huy động vốn bằng cách bán các đồng tiền điện tử cho các nhà đầu tư để đổi lấy tiền fiat (tiền pháp định) hoặc một loại tiền điện tử khác đã được thỏa thuận từ trước.

ICO hoạt động như thế nào?

Khi một startup muốn huy động vốn qua ICO, họ cần phải thuyết phục các nhà đầu tư hỗ trợ cho dự án bằng cách xây dựng một “sách trắng” (whitepaper) trình bày tổng thể về dự án, cách thức dự án hoạt động, nhu cầu vốn cần huy động, các founder sẽ nắm giữ bao nhiêu trong tổng số lượng tiền điện tử được phát hành, loại tiền nào sẽ được chấp nhận và chiến dịch ICO diễn ra trong bao lâu.

Trong suốt chiến dịch ICO, những nhà đầu tư ủng hộ dự án sẽ mua một số lượng tiền điện tử được phát hành bằng tiền fiat (tiền pháp định) hoặc một loại tiền điện tử khác. Những đồng tiền này được gọi là token và được so sánh như là cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư trong đợt IPO.

Sau khi kết thúc ICO, nếu số tiền huy động đáp ứng được nhu cầu vốn, số tiền đó sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án. Ngược lại, nếu số tiền huy động được không đạt được mức tối thiểu mà startup yêu cầu, ICO sẽ được coi là không thành công và nhà đầu tư có thể lấy lại tiền của mình.

Quy định về ICO

Quy định pháp luật đối với lĩnh vực ICO vẫn còn trong giai đoạn đầu và chưa có sự thống nhất giữa các quốc gia. Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những quy định khác nhau về ICO. Tại Trung Quốc và Hàn Quốc, các hoạt động ICO được coi là bất hợp pháp. Trong khi đó, nhiều quốc gia Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada lại đang nghiên cứu việc xây dựng các quy định cụ thể nhằm quản lý các hoạt động ICO.

Phân biệt ICO và IPO