Lãi đơn là gì?

...

Lãi đơn là một phương pháp tính lãi suất đơn giản bằng cách lấy số dư tiền (hoặc số dư nợ) trong kỳ nhân với lãi suất. Trong cách tính lãi đơn, số tiền lãi kỳ này không cộng dồn vào tiền gốc của kỳ tiếp theo.

Lãi đơn
💡
Lãi đơn được tính bằng cách nhân lãi suất với số dư tiền (hoặc dư nợ) của kỳ đó.

Lãi đơn áp dụng cho khoản vay sẽ có lợi hơn cho người đi vay.

Phương pháp tính lãi đơn thường được áp dụng để tính lãi suất trái phiếu và lãi suất các khoản vay thế chấp.

Lãi đơn là lãi suất được tính bằng cách lấy số dư nợ (hoặc số dư tiền gửi) trong kỳ nhân với mức lãi suất được xác định từ trước. Trong phương pháp tính lãi đơn, tiền lãi của kỳ này sẽ không được tính vào tiền số dư tiền gốc của kỳ kế tiếp.

Áp dụng lãi đơn cho khoản vay sẽ có lợi hơn cho người đi vay vì chi phí lãi vay dễ tính và thấp hơn so với lãi kép với cùng mức lãi suất.

Phương pháp tính lãi đơn thường được áp dụng phổ biến đối với trái phiếu và các khoản vay thế chấp.

Lãi đơn được tính như thế nào?

Công thức tính lãi đơn như sau:

A = P0 x i x n

Trong đó

  • A: Số tiền lãi thu được sau n kỳ.
  • P0: Vốn gốc ban đầu.
  • i: lãi suất theo kỳ hạn.
  • n: số kỳ hạn.

Ví dụ về tính lãi đơn

Tính số tiền lãi bạn sẽ nhận được nếu gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm tính theo lãi đơn, kỳ hạn là 3 năm.

Số tiền lãi = P0 x i x n= 100.000.000 đồng x 10% x 3 năm = 3.000.000 đồng

Như vậy sau 3 năm nhà đầu tư sẽ nhận được tổng cộng 3.000.000 đồng từ gửi tiết kiệm.

Lãi kép
Lãi kép là phương pháp tính lãi dựa trên việc tái đầu tư số tiền lãi. Tiền lãi của kỳ này sẽ được cộng vào vốn gốc và tiếp tục phát sinh lãi trong kỳ tiếp theo.