Lãi suất cố định là gì?

...

Lãi suất cố định là mức lãi suất được ấn định cụ thể cho khoản vay và không thay đổi trong suốt thời gian vay.

Lãi suất cố định
💡
Khi vay theo hình thức lãi suất cố định, khoản vay của khách hàng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những biến động của lãi suất thị trường.

Các bên cho vay, nhất là các tổ chức tín dụng thường áp dụng hai phương thức tính lãi suất: Lãi vay giảm dần và lãi vay không đổi.

Với lãi suất cố định, người đi vay có thể biết chính xác toàn bộ số tiền lãi phải trả trong suốt thời gian vay. Do đó, người đi vay có thể chủ động lên kế hoạch trả nợ.

Lãi suất cố định là mức lãi suất được ấn định cụ thể cho khoản vay và không thay đổi trong suốt thời gian vay. Khi vay theo hình thức lãi suất cố định, khoản vay của khách hàng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những biến động của lãi suất thị trường.

Cách tính lãi vay theo lãi suất cố định

Các bên cho vay, nhất là các tổ chức tín dụng thường áp dụng hai phương thức tính lãi suất:

Lãi vay giảm dần. Theo phương pháp này, người đi vay sẽ phải thanh toán cả lãi và một phần nợ gốc vào cuối mỗi kỳ. Vì tiền gốc được thanh toán dần theo từng kỳ, nên số tiền lãi phải thanh toán cũng được giảm theo.

Ví dụ: Khách hàng vay tín chấp ngân hàng X số tiền 30 triệu trong 6 tháng với lãi suất cố định 12%/năm (1%/tháng) và lãi tính trên dư nợ giảm dần. Số tiền lãi và gốc hằng tháng mà khách hàng phải trả được tính như sau:

Lãi vay không đổi. Theo phương pháp này, người đi vay sẽ không phải thanh toán nợ gốc cho đến khi hết thời hạn vay. Do đó lãi vay được tính trên dư nợ sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn khoản vay. Đây là hình thức trả lãi phổ biến đối với các khoản vay từ trái phiếu.

Ví dụ: trái phiếu doanh nghiệp X có lãi suất coupon cố định là 10%/ năm tính trên mệnh giá, thời hạn vay là 5 năm. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Như vậy, trong 5 năm này, doanh nghiệp X là bên đi vay sẽ chỉ thanh toán tiền lãi tương ứng 10.000 đồng/ trái phiếu cho trái chủ. Khi hết thời hạn vay, trái chủ sẽ được doanh nghiệp X thanh toán phần nợ gốc, bằng với mệnh giá trái phiếu.

Lãi suất thả nổi
Lãi suất thả nổi (floating interest rate) là cách tính lãi suất có thể thay đổi theo sự biến động của lãi suất tham chiếu.

Ưu - nhược điểm của lãi suất cố định

Ưu điểm

Lãi suất cố định sẽ không thay đổi trong sốt thời gian vay. Do đó, đối với người đi vay, khi lãi suất thị trường tăng, người đi vay sẽ được hưởng lợi do lãi vay được giữ cố định.

Người đi vay có thể biết chính xác toàn bộ số tiền lãi phải trả trong suốt thời gian vay. Do đó, người đi vay có thể chủ động lên kế hoạch trả nợ.

Nhược điểm

Trong trường hợp lãi suất thị trường giảm, người đi vay sẽ gặp bất lợi do lãi vay không được điều chỉnh theo.