Mô hình SWOT là gì?

...

SWOT là viết tắt của những chữ cái đầu tiên của các từ: Strengths, Weaknesses, Opportunities và Threats – là một mô hình phân tích nằm trong 5 bước để tạo ra chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Mô hình SWOT
💡
Phân tích SWOT là một trong 5 bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.

SWOT là viết tắt của những chữ cái đầu tiên của các từ: Strengths, Weaknesses, Opportunities và Threats.

SWOT được thể hiện dưới dạng một bảng liệt kê gồm bốn ô, tương ứng với bốn yếu tố của mô hình.

Phân tích SWOT là một trong 5 bước tạo nên chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: (1) xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, (2) phân tích SWOT, (3) xác định mục tiêu chiến lược, (4) hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, (5) xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức).

Các thành phần của mô hình SWOT

Điểm mạnh (Strengths) là lợi thế của riêng của doanh nghiệp, dự án hoặc sản phẩm… Đây phải là những đặc điểm nổi trội, độc đáo của doanh nghiệp so sánh với đối thủ cạnh tranh khác.

Điểm yếu (Weaknesses) là các yếu tố bất lợi mà doanh nghiệp đang có, bao gồm nguồn lực, kĩ năng, quan hệ,. Doanh nghiệp cần phải tự khắc phục những điểm yếu này, nếu như muốn cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

Cơ hội (Opportunities) là những tác động từ môi trường bên ngoài nào sẽ hỗ trợ việc kinh doanh thuận lợi hơn.

Thách thức (Threats) là những yếu tố bên ngoài có khả năng gây hại cho doanh nghiệp. Sau khi tìm ra nguy cơ, điều doanh nghiệp cần làm là đề ra phương án giải quyết và phương án này thường là nâng cao kỹ năng quản trị để không bị những nguy cơ nhấn chìm hoàn toàn.

Cách thức thực hiện mô hình SWOT

Bước 1: Lập một bảng gồm bốn ô, tương ứng với bốn yếu tố của mô hình SWOT.

Bước 2: Trong mỗi ô, nhìn nhận lại và viết ra các đánh giá dưới dạng liệt kê, càng rõ ràng càng tốt.  Những đánh giá này có thể dựa trên các câu hỏi sau:

Bước 3: Biên tập lại, xóa bỏ những đặc điểm trùng lặp, gạch chân những đặc điểm riêng biệt, quan trọng.

Bước 4: Phân tích ý nghĩa của chúng.

Bước 5: Vạch rõ những hành động cần làm, như: củng cố các điểm mạnh, loại bỏ các mặt còn hạn chế, khai thác các cơ hội, bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ, rủi ro.

Bước 6: Định kỳ cập nhật bảng SWOT, làm tăng thêm tính hoàn thiện và hiệu quả cho kế hoạch gây dựng sự nghiệp, chắc chắn tìm ra con đường dẫn đến thành công.