Niêm yết cửa sau là gì?

...

Niêm yết cửa sau được hiểu là một doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán bằng biện pháp thâu tóm hay sáp nhập với một doanh nghiệp đã niêm yết.

Niêm yết cửa sau
💡
Doanh nghiệp tìm cách niêm yết cửa sau bởi họ không đáp ứng dược điều kiện niêm yết hoặc muốn tránh các chi phí của việc niêm yết.

Thông qua niêm yết cửa sau, doanh nghiệp tránh được quá trình IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng), vốn mất khá nhiều thời gian và chi phí.

Niêm yết cửa sau có thể làm giảm tính công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán.

Niêm yết cửa sau (back-door listing) được hiểu là một doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán bằng biện pháp thâu tóm hay sáp nhập với một doanh nghiệp đã niêm yết.

Có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp tìm cách niêm yết cửa sau bởi họ muốn tránh các chi phí của việc niêm yết như chi phí tư vấn phát hành, chi phí tư vấn, kiểm toán, ....

Mục đích việc của niêm yết cửa sau

  • Do doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết nhưng không đáp ứng được các điều kiện niêm yết như: vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, kết quả hoạt động kinh doanh,...
  • Thông qua niêm yết cửa sau, doanh nghiệp tránh được quá trình IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng), vốn mất khá nhiều thời gian và chi phí.

Lợi ích và bất lợi của niêm yết cửa sau

Lợi ích

  • Niêm yết cửa sau thường nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn.
  • Doanh nghiệp niêm yết có thể tránh được các điều kiện niêm yết như yêu cầu về cơ cấu cổ đông hoặc tình trạng tài chính lành mạnh trong một vài năm trước khi xin phép niêm yết.
  • Niêm yết cửa sau ít bị ảnh hưởng bởi thị trường do không phải tiến hành IPO. Trên thực tế, nếu điều kiện thị trường không thuận lợi, việc IPO rất dễ dẫn đến thất bại.

Bất lợi

  • Trong trường hợp giá trị của công ty mục tiêu quá lớn, doanh nghiệp muốn thâu tóm phải huy động thêm vốn từ việc đi vay hoặc phát hành thêm cổ phiếu. Điều này có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi ro bị pha loãng cổ phiếu hoặc bị vỡ nợ.
  • Niêm yết cửa sau có thể giúp các doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết được lên sàn. Điều này sẽ làm giảm tính công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán.