Phục hồi kinh tế là gì?

...

Phục hồi kinh tế là một giai đoạn của chu kỳ kinh doanh diễn ra sau một cuộc suy thoái.

Phục hồi kinh tế
💡
Trong giai đoạn phục hồi kinh tế, các hoạt động kinh doanh được cải thiện, tỉ lệ tăng GDP luôn dương.

Sự phục hồi diễn ra sau giai đoạn đáy của chu kỳ kinh tế và thường không dễ nhận diện.

Các dấu hiệu nhận biết về phục hồi kinh tế bao gồm: thị trường chứng khoán tăng, GDP tăng trưởng dương, tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Phục hồi kinh tế (Economic Recovery) là một giai đoạn của chu kỳ kinh doanh diễn ra sau một cuộc suy thoái. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế, các hoạt động kinh doanh được cải thiện trong một thời gian dài, GDP luôn ghi nhận tăng trưởng dương dù có những lúc tăng hoặc giảm.

Sự "phục hồi" diễn ra sau giai đoạn đáy của chu kỳ kinh tế và thường không dễ nhận diện. Tuy nhiên, dấu hiệu phục hồi sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu chỉ số GDP ghi nhận tăng trưởng dương liên tiếp trong vài quý.

Các chỉ báo về phục hồi kinh tế

Có hai loại chỉ báo chính cần theo dõi để đánh giá tình trạng của nền kinh tế, gồm: chỉ báo sớm (Leading Indicators) và chỉ báo trễ (Lagging Indicators). Các chỉ báo sớm được dùng để giúp dự đoán xu hướng của thị trường, trong khi các chỉ báo trễ xác nhận các xu hướng đang diễn ra.

Chỉ báo sớm (Leading Indicators)

Thị trường chứng khoán: chứng khoán thường tăng trước khi kinh tế phục hồi. Điều này được giải thích là do thị trường chứng khoán được dẫn dắt bởi những kỳ vọng của nhà đầu tư về sự phục hồi của nền kinh tế, những kỳ vọng này được phản ánh qua giá cổ phiếu.

Chỉ báo trễ (Lagging Indicators)

GDP: đây là chỉ số mà hầu hết các quốc gia sử dụng để đo lường quy mô và vị trí của nền kinh tế. Ví dụ, một nền kinh tế chỉ đi vào suy thoái khi đã có hai quý liên tiếp GDP bị giảm. Một nền kinh tế sẽ không thoát khỏi suy thoái và đi vào phục hồi cho đến khi GDP bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Tỷ lệ thất nghiệp: trong giai đoạn phục hồi, tỷ lệ thất nghiệp thường có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ này thường vẫn ở mức cao ở thời gian đầu của giai đoạn phục hồi bởi vì nhiều nhà tuyển dụng sẽ không thuê thêm nhân sự cho đến khi tình hình kinh doanh được cải thiện.

Phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008

Sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng năm 2008 được ghi nhận từ tháng 6 năm 2009. Dấu hiệu nhận biết gồm: chỉ số GDP thực ở Mỹ đã giảm 5,4% trong quý đầu năm 2009 và 0,5% trong quí hai và bắt đầu tăng trở lại trong quý III. Chỉ số trung bình công nghiệp Down Jones đã tăng trong 4 tháng sau khi chạm đáy vào tháng 2 năm 2009.