QOQ là gì?

...

QOQ là viết tắt của “Quarter on Quarter”, là một kĩ thuật phân tích thể hiện sự thay đổi dữ liệu của một quý với quý liền trước trong cùng một năm tài chính.

QOQ
💡
Điểm khác biệt là QOQ so sánh dữ liệu của hai quý liền kề trong cùng một năm tài chính, trong khi YOY so sánh dữ liệu tại thời điểm này với cùng kỳ năm trước đó.

QOQ mang lại cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích góc nhìn về cách một công ty đang phát triển qua từng quý.

QOQ cung cấp những thông tin có giá trị về hiệu suất hoạt động, từ đó đề ra những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết.

QOQ là viết tắt của “Quarter on Quarter”, là một kĩ thuật phân tích thể hiện sự thay đổi dữ liệu của một quý với quý liền trước trong cùng một năm tài chính.

QOQ và YOY

QOQ và YOY đều là kỹ thuật phân tích sự thay đổi của dữ liệu ở các thời điểm khác nhau. Điểm khác biệt là QOQ so sánh dữ liệu của hai quý liền kề trong cùng một năm tài chính, trong khi YOY so sánh dữ liệu tại thời điểm này với cùng kỳ năm trước đó. Ví dụ: QOQ so sánh chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp A trong quý II/2021 so với quý I/2021. YOY so sánh doanh thu của quý II/2021 so với quý II/2020.

Phân tích QOQ

QOQ mang lại cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích góc nhìn về cách một công ty đang phát triển qua từng quý.

QOQ phản ánh những thay đổi ngắn hạn trong các số liệu khác nhau và có thể cho biết tiến độ hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp.

QOQ cung cấp những thông tin có giá trị về hiệu suất hoạt động, từ đó đề ra những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết.