Quỹ hoán đổi danh mục là gì?

...

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded fund - ETF) là quỹ đầu tư với mục đích mô phỏng biến động về giá của một loại “tài sản” cụ thể, có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán.

Quỹ hoán đổi danh mục
💡
ETF vừa mang đặc điểm của một quỹ đầu tư vừa mang đặc điểm của một cổ phiếu thông thường khi được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tính mô phỏng của ETF thể hiện ở chỗ giá thị trường của chứng chỉ quỹ sẽ luôn tiệm cận với giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi chứng chỉ quỹ nhờ cơ chế kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage).

Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ ETF trực tiếp trên sàn giao dịch như mua cổ phiếu niêm yết hoặc mua sơ cấp qua nhà tạo lập.

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded fund - ETF) là quỹ đầu tư với mục đích mô phỏng biến động về giá của một loại “tài sản” cụ thể, có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá hoặc chỉ số chứng khoán.

Đặc điểm ETF

ETF vừa mang đặc điểm của một quỹ đầu tư vừa mang đặc điểm của một cổ phiếu thông thường khi được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.

 • Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và có khả năng giao dịch liên tục trong ngày như một cổ phiếu.
 • ETF mang đặc điểm của quỹ đầu tư, thường áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, tức là chỉ mô phỏng biến động giá của tài sản cơ sở hoặc biến động của chỉ số hơn là đầu tư tích cực.

Tính mô phỏng của ETF thể hiện ở chỗ giá thị trường của chứng chỉ quỹ sẽ luôn tiệm cận với giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi chứng chỉ quỹ nhờ cơ chế kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage).

Phương thức giao dịch

Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ ETF trực tiếp trên sàn giao dịch như mua cổ phiếu niêm yết hoặc mua sơ cấp qua nhà tạo lập.

Đối với việc mua sơ cấp từ nhà tạo lập, nhà đầu tư phải mua tối thiểu 1 lô đơn vị quỹ tương ứng với 100.000 chứng chỉ quỹ ETF.

Các loại ETF

Có nhiều loại quỹ ETF khác nhau, trong đó phổ biến nhất bao gồm:

ETF cổ phiếu: là loại ETF mô phỏng một danh mục cổ phiếu nhất định.

ETF chỉ số: là ETF mô phỏng một chỉ số cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số VN30 Index.

ETF trái phiếu: mô phỏng một loại trái phiếu đơn lẻ hoặc một danh mục đa dạng gồm nhiều loại trái phiếu khác nhau, có thời gian đáo hạn khác nhau.

ETF hàng hóa: mô phỏng giá của hàng hóa như hàng nông sản, tài nguyên thiên nhiên hoặc kim loại quý.

ETF tiền tệ: ETF này mô phỏng một loại tiền tệ hoặc một rổ tiền tệ, thường là các loại tiền tệ phổ biến như đồng USD, đồng đô la Canada, Euro, bảng Anh và yên Nhật.

ETF Bất động sản: Đây là các ETF đầu tư vào các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), các công ty dịch vụ bất động sản, các công ty phát triển bất động sản và chứng khoán có thế chấp (MBS) hoặc có thể nắm giữ tài sản là bất động sản.

Những ưu điểm của ETF

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Do ETF được cấu thành từ danh mục tài sản đa dạng, khi nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF cũng có nghĩa là họ đang gián tiếp đầu tư vào danh mục đó.

Dễ tiếp cận: Với ETF, nhà đầu tư sẽ đầu tư vào một rổ chỉ số, dễ theo dõi và phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức.

Tính minh bạch: Các quỹ phòng vệ (Hedge Fund) và các quỹ tương hỗ hoạt động không minh bạch so với các quỹ ETF. Các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ thường chỉ báo cáo tình hình đầu tư hàng quý, khiến các nhà đầu tư không biết liệu quỹ có tuân theo chiến lược đầu tư ban đầu hay không. Ngược lại, các ETF thường công bố danh mục đầu tư hàng ngày của họ, điều này giúp nhà đầu tư biết chính xác tiền của họ đang được đầu tư như thế nào.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán: Do cơ chế quỹ mở, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu số lượng chứng chỉ quỹ ETF. Thông qua ETF, nhà đầu tư nước ngoài có thể gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã đạt giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Các ETF tại Việt Nam

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều ETF đầu tư chủ yếu vào thị trường chứng khoán, có thể kể đến như:

Quỹ FTSE Vietnam Index ETF

 • FTSE mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam All-Share index.
 • Quỹ bao gồm các cổ phiếu chiếm 90% vốn hóa thị trường.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF

 • Quỹ đang đầu tư vào một danh mục với 26 mã chứng khoán niêm yết.

Quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF

 • Danh mục đầu tư gồm 147 cổ phiếu, đại diện cho 84% vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo đối lượng tự do chuyển nhượng tại các quốc gia.

Quỹ ETF VFMSN30

 • Là quỹ đầu tiên của Việt Nam được thành lập và quản lý bởi công ty VFM, vốn ban đầu huy động 50 tỷ đồng được niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán E1VFVN30.
 • Quỹ hoạt động mô phỏng biến động của chỉ số VN30.

Quỹ ETF VFMVN Diamond

 • Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là quỹ đại chúng dạng mở, được hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
 • Mục tiêu của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND.

Quỹ SSIAM ETF

 • SSIAM ETF là quỹ hoán đổi danh mục được thành lập bởi các thành viên là công ty chứng khoán tại Việt Nam và ngân hàng giám sát Trung Ương. Quỹ chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE vào ngày 18/3/2020, mã chứng khoán: FUESSVFL.