Quỹ mở là gì?

...

Quỹ mở còn được gọi là quỹ tương hỗ mở, là một quỹ đầu tư tập thể, được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư.

Quỹ mở
💡
Quỹ mở có thể huy động thêm vốn từ việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ mới.

Đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp.

Quỹ mở có các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ đầu tư tài sản của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu.

Việc mua/bán chứng chỉ quỹ chỉ được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư với công ty quản lý quỹ.

Quỹ mở (Open-end funds) còn được gọi là quỹ tương hỗ mở, là một quỹ đầu tư tập thể, được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư. Quỹ mở có thể huy động thêm vốn từ việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ mới.

Đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán thì họ đầu tư vào quỹ mở. Quỹ mở có các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu.

Đặc điểm của quỹ mở

 • Quỹ mở có thời gian hoạt động không xác định.
 • Quỹ mở được phép phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ không giới hạn.
 • Giá của mỗi chứng chỉ quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
 • Việc mua/bán chứng chỉ quỹ chỉ được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư với công ty quản lý quỹ.
 • Quỹ mở cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro.

Sự khác biệt giữa quỹ mở và quỹ đóng

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

 • Giảm thiểu rủi ro do quỹ nắm giữ danh mục đầu tư được đa dạng hóa.
 • Được quản lý chuyên nghiệp bởi nhữngi quản lý danh mục đầu tư có nhiều kinh nghiệm.
 • Yêu cầu vốn đầu tư tư ban đầu thấp.
 • Tính thanh khoản cao.

Hạn chế:

 • Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ chỉ được định giá lại 1 lần mỗi ngày.
 • Quỹ phải duy trì một lượng tiền mặt nhất định do cho trường hợp các nhà đầu tư muốn rút vốn.
 • Nhà đầu tư sẽ phải chịu thêm phí quản lý khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở.
 • Quỹ mở thường có tỷ suất sinh lời thấp hơn so với quỹ đóng.

Các quỹ mở tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều Quỹ mở được thành lập bởi các tổ chức uy tín trên thị trường. Có thể kể đến như:

 • Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững (SSI-CA);
 • Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI-BF của Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM);
 • Quỹ của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) như Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF-TBF, Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF-BCF.

Ngoài ra, nhiều Công ty Quản lý Quỹ khác trên thị trường như VinaCapital, IPAAM, MB Capital, Techcom Capital,… cũng cung cấp nhiều sản phẩm quỹ mở để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.