Sách trắng là gì?

...

Sách trắng là một tài liệu cung cấp thông tin giúp người đọc trong việc hiểu về một vấn đề, hướng giải quyết vấn đề và thuyết phục họ ra quyết định.

Sách trắng
💡
Sách trắng thường được phát hành bởi một công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận để quảng bá hoặc làm nổi bật các tính năng của một giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sách trắng thường được sử dụng như một công cụ marketing trước khi bán hàng.

Sách trắng cũng được sử dụng để trình bày các chính sách quản lý Nhà nước trước khi được ban hành, qua đó có thể đo lường và đánh giá phản ứng của công chúng đối với chính sách.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, các sách trắng có vai trò cung cấp thông tin về dự án tiền điện tử đang được gọi vốn và thuyết phục nhà đầu tư bỏ tiền vào đó.

Sách trắng (White-Paper hoặc Whitepaper) là một tài liệu cung cấp thông tin giúp người đọc trong việc hiểu về một vấn đề, hướng giải quyết vấn đề và thuyết phục họ ra quyết định.

Sách trắng thường được phát hành bởi tổ chức hoặc cơ quan Nhà nước để giới thiệu, quảng bá một sản phẩm, dịch vụ hoặc trình bày các chính sách quản lý.

Các loại sách trắng

Trong lĩnh vực marketing: sách trắng được sử dụng như một công cụ marketing trước khi bán hàng. Nó được dùng để thông báo và thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đang được chào bán có hiệu quả trong việc giải quyết một vấn đề nào đó mà họ đang gặp phải.

Trong quản lý Nhà nước: sách trắng cũng được chính phủ sử dụng như một phương pháp trình bày các chính sách trước khi ban hành, qua đó chính quyền có thể  đo lường và đánh giá phản ứng của công chúng đối với chính sách

Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số: sách trắng còn được biết đến như một bản thảo mô tả chi tiết về dự án ICO (Initial Coin Offering – Phát hành Coin lần đầu). Nó giúp nhà đầu tư hiểu hơn và có một cái nhìn tổng quan về dự án, từ đó đưa ra quyết định có nên đầu tư vào dự án này hay không.

Mục đích của sách trắng

Sách trắng được phát hành với mục đích cung cấp thông tin về một đối tượng, có thể là sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc chính sách Nhà nước nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định của người đọc.

Những năm gần đây, lĩnh vực tiền điện tử cũng được biết đến là nơi xuất bản nhiều sách trắng. Trong lĩnh vực này, các sách trắng có vai trò cung cấp thông tin về dự án tiền điện tử đang được gọi vốn và thuyết phục nhà đầu tư bỏ tiền vào đó.

Ví dụ về sách trắng

Sách trắng trong marketing

Các tiêu đề sau đây đều là sách trắng cho Microsoft Azure:

  • Giới thiệu Azure cho các công ty CNTT;
  • Mesh và mạng hub-and-speak trên Azure;
  • Tổng quan về sao lưu và phục hồi cho người dùng Azure;
  • Tổng quan về sao lưu và phục hồi cho người dùng mới sử dụng Azure

Tất cả các tài liệu này đều có sẵn trên trang web của Microsoft, tập trung vào các khía cạnh của bộ sản phẩm dịch vụ đám mây Microsoft Azure. Xem thêm nội dung sách trắng về Microsoft Azure tại đây.

Sách trắng trong quản lý nhà nước

  • Sách Trắng về công nghệ thông tin và truyền thông: xem nội dung tại đây
  • Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam: xem nội dung tại đây
  • Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam: xem nội dung tại đây

Sách trắng trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số