Thuế thu nhập cá nhân là gì?

...

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân
💡
Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương.

Thuế TNCN là thuế trực thu do người chịu thuế cũng là người nộp thuế và khó có thể chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác.

Thuế TNCN mang tính chất lũy tiến. Vì thuế TNCN đánh theo nguyên tắc thu nhập càng cao, số tiền nộp thuế càng nhiều. Do đó, thuế suất của nó thường được thiết kế theo biểu lũy tiến từng phần nhằm đảm bảo tính công bằng giữa những người nộp thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương.

Đặc điểm của thuế TNCN

Thuế TNCN là thuế trực thu do người chịu thuế cũng là người nộp thuế và khó có thể chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác.

Đây là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích cụ thể của người nộp thuế và liên quan đến hầu hết mọi cá nhân trong xã hội.

Thuế TNCN mang tính chất lũy tiến. Vì thuế TNCN đánh theo nguyên tắc thu nhập càng cao, số tiền nộp thuế càng nhiều. Do đó, thuế suất của nó thường được thiết kế theo biểu lũy tiến từng phần nhằm đảm bảo tính công bằng giữa những người nộp thuế.

Thuế TNCN không ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Ý nghĩa thuế TNCN

Việc đánh thuế vào thu nhập của cá nhân nhằm đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập. Điều này đặc biệt cần thiết trong xã hội có sư phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Trong hoàn cảnh đó, thuế thu nhập sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Thuế TNCN được coi là nguồn thu quan trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Nó giúp đáp ứng cho nhu cầu chỉ tiêu ngày càng tăng của Nhà nước do chức năng của nhà nước ngày càng mở rộng.

Thuế thu nhập còn được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô, kích thích tích kiệm và đầu tư theo hướng nâng cao năng lực hiệu quả xã hội. Để tăng phúc lợi xã hội cần thiết phải điều tiết bớt thu nhập của những người có thu nhập cao, phân phối lại cho những người có thu nhập thấp hơn.

Thông qua chính sách miễn giảm, ưu đãi... thuế thu nhập có thể có tác động trực tiếp đến định hướng tiêu dùng và đầu tư theo hướng có lợi, thực hiện mục tiêu điều chỉnh kinh tế của nhà nước.