Trái phiếu quốc tế là gì?

...

Trái phiếu quốc tế là loại trái phiếu được phát hành và giao dịch tại thị trường vốn của một quốc gia khác.

Trái phiếu quốc tế
💡
Trái phiếu quốc tế có thể được phát hành bởi chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp hay các tổ chức tài chính quốc tế.

Các trái phiếu này có thể có lãi suất cố định hoặc thả nổi với thời gian đáo hạn từ 1 năm đến 30 năm.

Trái phiếu quốc tế chủ yếu được phân thành hai loại, đó là trái phiếu Châu Âu (Eurobonds) và trái phiếu nước ngoài (Foreign bonds).

Trái phiếu quốc tế là loại trái phiếu được phát hành và giao dịch tại thị trường vốn của một quốc gia khác.

Trái phiếu quốc tế có thể được phát hành bởi chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp hay các tổ chức tài chính quốc tế. Các trái phiếu này có thể có lãi suất cố định hoặc thả nổi với thời gian đáo hạn từ 1 năm đến 30 năm.

Các loại trái phiếu quốc tế

Trái phiếu quốc tế chủ yếu được phân thành hai loại, đó là trái phiếu Châu Âu (Eurobonds) và trái phiếu nước ngoài (Foreign bonds).

Trái phiếu Châu Âu (Eurobonds)

Eurobonds thường bị nhầm lẫn là trái phiếu có mệnh giá bằng euro hoặc được cho là có nguồn gốc từ châu Âu, mặc dù cả hai trường hợp đều có thể là Eurobond. Trên thực tế khái niệm về Eurobonds rộng hơn rất nhiều.

Eurobonds được hiểu loại trái phiếu được phát hành ở nhiều quốc gia, nhiều trung tâm tài chính quốc tế bằng đồng tiền khác với đồng tiền của quốc gia đó. Sở dĩ có tên "Euro" bởi vì chúng được giới thiệu lần đầu tiên ở Châu Âu và hầu hết vẫn được các công ty giao dịch ở các thủ đô Châu Âu.

Ví dụ: Một doanh nghiệp của Anh phát hành trái phiếu tại thị trường Mỹ với các khoản thanh toán gốc và lãi được tính bằng đồng bảng Anh.

Trái phiếu nước ngoài (Foreign bonds)

Trái phiếu nước ngoài là loại trái phiếu do nhà phát hành ở nước này phát hành trái phiếu trên thị trường vốn của một nước khác bằng đồng tiền của nước mà trái phiếu được phát hành. Ví dụ, một trái phiếu của doanh nghiệp Việt Nam được phát hành ở Singapore và được định giá bằng đô la Singapore là một loại trái phiếu nước ngoài.

Thông thường, trái phiếu nước ngoài có những cái tên rất đặc biệt, phản ánh đặc điểm quốc gia mà chúng được phát hành. Các loại trái phiếu nước ngoài phổ biến bao gồm:

 • Trái phiếu Samurai: Phát hành bằng đồng Yên Nhật (PNY) tại thị trường Nhật Bản;
 • Trái phiếu Yankee: Phát hành bằng USD tại thị trường Mỹ;
 • Trái phiếu Matilda: Phát hành bằng đô la Úc (AUD) tại thị trường ÚC;
 • Trái phiếu Bulldog: Phát hành tại Anh bằng đồng bảng Anh (GBP).
 • Trái phiếu Panda: Phát hành tại Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ (CNY).

Điều kiện phát hành trái phiếu quốc tế ở Việt Nam

Đối với trường hợp trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền, điều kiện phát hành được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH;
 • Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành;
 • Có phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận;
 • Đáp ứng quy định về quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;
 • Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với trường hợp trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền, điều kiện phát hành được quy định như sau:

Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại trường hợp đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;

 • Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật;
 • Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng.
 • Mệnh giá trái phiếu: Mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế sẽ phải tuân theo theo quy định tại thị trường phát hành.

Đồng tiền phát hành và thanh toán: đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành.

Ví dụ về trái phiếu quốc tế

Ngày 17/05/2022, tập đoàn Vingroup công bố phát hành thành công 525 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, với các điều khoản sau:

 • Mã trái phiếu: VICD2227001
 • Số lượng phát hành: 525 Trái phiếu
 • Kỳ hạn: 5 năm
 • Mệnh giá: 1.000.000 USD/ trái phiếu
 • Thị trường phát hành: Quốc tế
 • Đồng tiền phát hành: đồng USD
 • Mua lại và hoán đổi: Trái phiếu có thể được tổ chức phát hành mua lại theo yêu cầu của người nắm giữ trái phiếu, hoặc mua lại trong các trường hợp cụ thể theo điều khoản phát hành.

Xem toàn bộ điều khoản phát hành trái phiếu tại đây

Thông tin về trái phiếu VICD2227001. Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.