Trái phiếu xanh là gì?

...

Trái phiếu xanh là bất kỳ một loại trái phiếu được phát hành cho mục đích tài trợ các dự án liên quan đến môi trường, còn gọi là dự án xanh.

Trái phiếu xanh
💡
Trái phiếu xanh ra đời vào năm 2008 do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát hành với mục đích tài trợ vốn cho các dự án môi trường.

Tuy thời gian đầu chưa được các nhà đầu tư quan tâm, nhưng khi các vấn đề về môi trường ngày càng trở nên quan trọng thì trái phiếu xanh lại trở thành một trong những công cụ huy động vốn được phát triển rộng ở nhiều quốc gia.

Khi phát hành trái phiếu xanh trên thị trường, đơn vị phát hành cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc theo khuyến nghị của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA).

Trái phiếu xanh (Green Bond) theo định nghĩa từ Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh (Green Bond Principles GBP - 2015), đó là bất kỳ một loại trái phiếu nào được phát hành với mục đích tài trợ cho các dự án liên quan đến môi trường, còn gọi là dự án xanh, như dự án năng lượng sạch, nước sạch…

Trái phiếu xanh ra đời vào năm 2008 do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát hành với mục đích tài trợ vốn cho các dự án môi trường. Tuy thời gian đầu chưa được các nhà đầu tư quan tâm, nhưng khi các vấn đề về môi trường ngày càng trở nên quan trọng thì trái phiếu xanh lại trở thành một trong những công cụ huy động vốn được phát triển rộng ở nhiều quốc gia.

Dự án "Xanh" theo quy định tại Việt Nam

Theo quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, các dự án thuộc danh mục phân loại xanh bao gồm:

 • Cải tạo, nâng cấp công trình bảo vệ môi trường;
 • Thay đổi công nghệ theo hướng áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất;
 • Áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát thải ít các-bon;
 • Ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
 • Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường;
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất, tiết kiệm năng lượng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo;
 • Xây dựng hạ tầng đa mục tiêu, thân thiện môi trường;
 • Quản lý hiệu quả nguồn nước và xử lý nước thải;
 • Thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư phát triển vốn tự nhiên;
 • Dự án đầu tư khác theo quy định.

Đặc điểm của trái phiếu xanh

Giống như trái phiếu thông thường, đơn vị phát hành trái phiếu xanh có thể là chính phủ, các ngân hàng hoặc doanh nghiệp.

Trái phiếu xanh cũng được đảm bảo thanh toán lãi và gốc của khoản vay từ trái phiếu sau khi đáo hạn.

Số tiền huy động được từ trái phiếu sẽ chỉ dành cho các chương trình cụ thể liên quan đến khí hậu, chẳng hạn như các nhà máy năng lượng tái tạo hoặc các chương trình tài trợ tập trung vào giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh

Khi phát hành trái phiếu xanh trên thị trường, đơn vị phát hành cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc theo khuyến nghị của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA). Cụ thể:

 1. Mục đích sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu phải được công khai rộng rãi để mọi nhà đầu tư có thể theo dõi.
 2. Đơn vị phát hành cần chứng minh các dự án có đủ điều kiện sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh.
 3. Số tiền có được sau khi phát hành trái phiếu xanh cần được quản lý một cách chặt chẽ.
 4. Tổ chức phát hành có nhiệm vụ báo cáo và thường xuyên cập nhật về việc sử dụng nguồn tiền từ việc huy động vốn. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tận dụng các chỉ báo định lượng, định tính để đánh giá hiệu quả của dự án.