Tỷ lệ chiết khấu là gì?

...

Tỷ lệ chiết khấu (Discount rate) có hai định nghĩa. Đầu tiên, tỷ lệ chiết khấu là lãi suất cho vay của Ngân hàng trung ương đến các ngân hàng thương mại. Thứ hai là tỷ lệ dùng để tính chiết khấu dòng tiền (DCF).

Tỷ lệ chiết khấu
💡
Trong hoạt động ngân hàng, tỷ lệ chiết khấu là lãi suất mà ngân hàng trung ương áp dụng khi cho các ngân hàng thương mại vay tiền.

Cho vay chiết khấu là một công cụ chính của chính sách tiền tệ và là một phần trong chức năng của Ngân hàng Trung ương.

Trong phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), tỷ lệ chiết khấu thể hiện giá trị thời gian của tiền và nó đánh giá việc một cơ hội đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận hay không.

Tỷ lệ chiết khấu là gì?

Trong hoạt động ngân hàng.

Tỷ lệ chiết khấu là mức lãi suất do ngân hàng Trung ương áp dụng khi cho vay. Tuy nhiên đối tượng cho vay không phải khách hàng mà là các ngân hàng thương mại. Điều này có nghĩa là ngân hàng thương mại khi hoạt động sẽ có trường hợp cần vay tiền từ ngân hàng trung ương. Đó là khi tỷ lệ tiền mặt dự trữ của ngân hàng không thể đảm bảo an toàn. Lúc này ngân hàng thương mại sẽ xem xét vay tiền tránh xảy ra tình huống khách hàng rút tiền.

Trong phân tích dòng tiền.

Tỷ lệ chiết khấu cũng được sử dụng trong phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF). DCF là một phương pháp định giá phổ biến được sử dụng để ước tính giá trị của một khoản đầu tư dựa trên dòng tiền dự kiến ​​trong tương lai của nó. Dựa trên khái niệm giá trị thời gian của tiền, DCF giúp đánh giá hiệu quả của một dự án hoặc khoản đầu tư bằng cách tính toán giá trị hiện tại  của các dòng tiền dự kiến trong tương lai bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu.

Nói một cách dễ hiểu, nếu một dự án cần một khoản đầu tư nhất định ngay bây giờ (cũng như trong những tháng tới) và có sẵn dự đoán về lợi nhuận trong tương lai mà nó sẽ tạo ra, sử dụng tỷ lệ chiết khấu có thể tính toán giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền. Nếu giá trị hiện tại ròng là dương, dự án được coi là khả thi và ngược lại.

Câu hỏi thường gặp

Q: Tỷ lệ chiết khấu cao hơn có ảnh hưởng gì đến giá trị thời gian của tiền?

A: Các dòng tiền trong tương lai được chiết khấu theo tỷ lệ chiết khấu, và do đó tỷ lệ chiết khấu càng cao thì giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai càng thấp. Tương tự, tỷ lệ chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị hiện tại cao hơn.

Điều này ngụ ý rằng khi tỷ lệ chiết khấu cao hơn, giá trị của tiền trong tương lai sẽ thấp hơn, hoặc có sức mua thấp hơn so với hiện tại.

Q: Làm thế nào để tính dòng tiền chiết khấu (DCF)?

A: Tính toán DCF của một khoản đầu tư bao gồm ba bước cơ bản. Đầu tiên, bạn dự báo dòng tiền dự kiến ​​từ khoản đầu tư. Thứ hai, bạn chọn một tỷ lệ chiết khấu thích hợp. Và cuối cùng là chiết khấu dòng tiền dự kiến trong tương lai về thời điểm hiện tại. Bạn có thể sử dụng máy tính tài chính, bảng tính Excel hoặc tính toán thủ công.