Vườn ươm doanh nghiệp là gì?

...

Vườn ươm doanh nghiệp (incubator) là mô hình hỗ trợ, nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp mới thành lập bằng cách cung cấp các nguồn lực cần thiết.

Vườn ươm doanh nghiệp
💡
Đây là nơi nuôi dưỡng, giúp doanh nghiệp sống sót và phát triển trong giai đoạn khởi đầu bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các nguồn lực cần thiết.

Khái niệm về mô hình vườn ươm cho doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện từ năm 1959 tại Hoa Kỳ, gắn với sự kiện khai trương Trung tâm công nghiệp Batavia, New York.

Các vườn ươm thường hoạt động trên cơ sở cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và thu phí thay vì góp vốn vào công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên cũng có các cơ sở hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận sẽ lựa chọn đổi lấy cổ phần trong công ty có tiềm năng tăng trưởng cao.

Vườn ươm doanh nghiệp là gì?

Vườn ươm doanh nghiệp (incubator) là một mô hình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp mới được thành lập phát triển.

Có thể hiểu “vườn ươm” là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm cho các doanh nghiệp, giúp chúng sống sót và phát triển trong giai đoạn khởi đầu bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các nguồn lực cần thiết. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ phải trả phí hoặc chia sẻ cổ phần cho vườn ươm.

Lịch sử

Khái niệm về mô hình vườn ươm cho doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện từ năm 1959 tại Hoa Kỳ, gắn với sự kiện Joseph Macuso khai trương Trung tâm công nghiệp Batavia, vùng Batavia - New York. Đến những năm 1980, mô hình vườn ươm đã lan rộng sang khắp đất nước Hoa Kỳ, rồi vươn tới Châu Âu, với nhiều hình thức khác nhau như các Trung tâm đổi mới; công viên khoa học, công nghệ,...

Đến năm 2006, Hiệp hội vườn ươm quốc gia Mỹ đã ước lượng có khoảng 7.000 vườn ươm hoạt động trên toàn cầu, riêng tại Bắc Mỹ có hơn 1.400 vườn ươm, khá cao so với con số 12 đơn vị vào năm 1980. Tại Anh mô hình này cũng phát triển đáng kể với 270 quần thể vườn ươm, trong khi vào năm 1997 chỉ có 25. Ở các nước Tây Âu tính đến năm 2002 đã có khoảng 900 quần thể vườn ươm.

Hoạt động “ươm mầm” doanh nghiệp ngày nay không chỉ được phổ biến tại các nước phát triển mà còn lan rộng sang các nước đang phát triển, với sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều tổ chức quốc tế, chẳng hạn UNIDO - Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc, hay World Bank.

Hoạt động vườn ươm doanh nghiệp tính từ năm 2011 đang phát triển trở lại với phương thức hoàn toàn mới, như vườn ươm doanh nghiệp ảo. Vườn ảo này sẽ cung ứng nguồn lực to lớn của một tổ hợp doanh nghiệp, như thung lũng Silicon, đến với mọi doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đặc điểm

Các vườn ươm thường tập trung hỗ trợ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu chưa có sản phẩm hay mô hình kinh doanh.

Các vườn ươm có thể được thành lập vì mục đích có lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận.

Những vườn ươm thường được tài trợ bởi các trường đại học hay chính quyền địa phương.

Các vườn ươm thường hoạt động trên cơ sở cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và thu phí thay vì góp vốn vào công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên cũng có các cơ sở hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận sẽ lựa chọn đổi lấy cổ phần trong công ty khởi nghiệp tiềm năng tăng trưởng.

Các dịch vụ của vườn ươm doanh nghiệp

Các Dịch vụ của vườn ươm tuy rất đa dạng nhưng vẫn sẽ tập trung vào các nhóm sau:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tài chính;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nhà tư vấn kinh doanh có kinh nghiệm;
  • Cố vấn về mô hình kinh doanh, định hướng chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính,...
  • Cung cấp không gian làm việc, nghiên cứu và phát triển sản phẩm;
  • Giúp startup kết nối với cộng đồng khởi nghiệp để chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm, học hỏi và trao đổi những mối quan hệ làm ăn, ý tưởng kinh doanh,...

Các vườn ươm tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các startup có thể tìm thấy danh sách các vườn ươm đang hoạt động tại website Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, đường dẫn tại đây.