YOY là gì?

...

YOY là viết tắt của Year over Year, là một phương pháp so sánh số liệu trong cùng một khoản thời gian ở quá khứ.

YOY
💡
Số liệu được phân tích theo YOY giúp người đọc nhận biết được tốc độ tăng trưởng của một công ty, một tổ chức hay một quốc gia.

YOY rất phổ biến khi phân tích hiệu suất hoạt động của công ty vì chúng giúp phản ánh đúng tính chất thời vụ của việc kinh doanh.

Các số liệu thường được phân tích bằng YOY có thể kể đến như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc chỉ số lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, GDP của một quốc gia.

YOY là gì?

YOY là viết tắt của Year over Year, là một phương pháp so sánh số liệu trong cùng một khoản thời gian ở quá khứ, ví dụ so sánh doanh thu quý này so với quý trước. YOY được sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực nhưng nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Số liệu được phân tích theo YOY giúp người đọc nhận biết được tốc độ tăng trưởng của một công ty, một tổ chức hay một quốc gia.

Mục đích của việc phân tích theo YOY

YOY rất phổ biến khi phân tích hiệu suất hoạt động của công ty vì chúng giúp phản ánh đúng tính chất thời vụ của việc kinh doanh. Ví dụ, các ngành bán lẻ sẽ có doanh thu cao nhất vào mùa mua sắm tết Nguyên Đán, thời điểm này thường rơi vào quý I hàng năm. Các quý sau đó thường sẽ có doanh thu thấp hơn. Do đó để phân tích đúng hiệu quả hoạt động của công ty, số liệu doanh thu của các quý cần được tách ra và so sánh với cùng kỳ của các năm trước, thay vì so sánh các quý liền kề với nhau.

Cách tính YOY

YOY được tính theo công thức sau:

Trong đó:

 • YOY là tỷ lệ % thay đổi giữa Xt và X(t-1)
 • Xt là số liệu X lại thời điểm t
 • X(t-1) là số liệu X tại cùng một thời điểm ở quá khứ (ví dụ quý này của năm ngoái)

Ví dụ: Một công ty có doanh thu quý I năm 2020 là 130 tỷ đồng, doanh thu quý I năm nay là 150 tỷ đồng. Chúng ta sẽ tính được chỉ số YOY như sau:

YOY = 150/130 - 1 = 0,1538 = 15,38%

Như vậy, doanh thu của công ty trong quý I năm 2021 tăng trưởng 15,38% so với cùng kỳ của năm trước đó.

YOY được đánh giá dựa trên các số liệu gì?

Dưới đây là danh sách các số liệu, chỉ số thường được sử dụng phổ biến nhất để tiến hành so sánh YOY.

Số liệu về tài chính

 • Doanh thu bán hàng;
 • Giá vốn bán hàng;
 • Chi phí Bán hàng và Quản lý;
 • Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần;
 • Thu nhập ròng;
 • Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần.

Số liệu về kinh tế

 • Chỉ số lạm phát;
 • Tỷ lệ thất nghiệp;
 • GDP;
 • Lãi suất,...