Cập nhật KQKD Quý II.2022: Dabaco, Bamboo Capital, ACV, Viettel Post, Đất Xanh Services, Hà Đô, Nhà Khang Điền

...

Ngành chăn nuôi gặp khó khăn, Dabaco báo lãi giảm mạnh. Doanh nghiệp cảng hàng không lãi kỷ lục nhờ chênh lệch tỷ giá. Viettel Post lợi nhuận giảm 9% do chi phí tăng cao. Doanh nghiệp bất động sản tìm động lực tăng trưởng từ nguồn thu khác.

Cập nhật KQKD Quý II.2022: Dabaco, Bamboo Capital, ACV, Viettel Post, Đất Xanh Services, Hà Đô, Nhà Khang Điền

Dabaco báo lãi ròng quý II giảm hơn 93% do ngành chăn nuôi gặp khó khăn

Trong quý II, Dabaco đạt tăng trưởng doanh thu thuần khoảng 14% YoY, lên 2.966,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên 26% dẫn đến biên lợi nhuận gộp công ty giảm từ 18% xuống còn 9%. Các chi phí thay đổi không đáng kể. Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty chỉ còn 14 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, Dabaco ghi nhận lợi nhuận trượt dốc.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Dabaco đạt 5.722 tỷ đồng, tăng 14% YoY, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm mạnh 96% YoY, xuống còn 23 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Dabaco mới đạt 26% kế hoạch doanh thu và khoảng 3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Phía công ty cho biết trong nửa đầu năm dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tổ chức nuôi tái đàn. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị gây biến động giá cả nguyên vật liệu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị: Tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem thêm tại đây

Bamboo Capital lãi 877 tỷ đồng nửa đầu năm

Theo BCTC quý II.2022 của Bamboo Capital, doanh thu thuần công ty tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 881 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 54 tỷ đồng từ mảng bảo hiểm ghi nhận sau khi mua lại Bảo hiểm AAA cuối năm ngoái. Trong quý I, mảng bảo hiểm cũng đóng góp 47 tỷ đồng doanh thu cho công ty. Trong kỳ, biên lãi gộp giảm từ 37% xuống còn 30,5% do giá vốn hàng bán tăng mạnh 20%. Lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 269 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 930 tỷ đồng, tăng 30% YoY . Ngược lại, chi phí tài chính cũng tiêu tốn 703 tỷ đồng, tăng 66% YoY. Kết quả, lãi sau thuế công ty đạt 355 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm 2022, công ty ghi nhận 2.134 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 47% và 81,5% YoY, hoàn thành 40% mục tiêu lợi nhuận năm. Doanh thu đến chủ yếu từ ba mảng: Xây dựng hạ tầng chiếm 34,5%; bất động sản chiếm 25%; năng lượng tái tạo 27%; và sản xuất chiếm 8%.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem thêm tại đây

ACV báo lãi kỷ lục nhờ chênh lệch tỷ giá

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (Mã cp: ACV) báo lãi quý II.2022 với doanh thu thuần đạt 3.429 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn so với trước đại dịch. Doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không chiếm tỷ trọng lớn, đạt 3.265 tỷ đồng, tăng 123% YoY. Biên lãi gộp cũng ghi nhận cải thiện từ 0,01% lên 47,3% do giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu.

Đáng chú ý, trong kỳ công ty ghi nhận hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đóng góp lớn nhất là 1.475 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá. Nhờ vậy, cuối quý II công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục lên đến 2.598 tỷ đồng, bằng tổng lợi nhuận cả năm 2020 và 2021 cộng lại. Với kết quả đó, chỉ riêng quý II công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty đạt 5.538 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.473 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 62% và 189% YoY.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem thêm tại đây

Viettel Post lợi nhuận sau thuế giảm 9% trong quý II

Trong quý II, Tổng CTCP Bưu chính Viettel ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.460 tỷ đồng, tăng 5,2%. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 3.128 tỷ đồng, giảm 8,4%; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 2.332 tỷ đồng tăng 31,3%.

Các loại chi phí đều ghi nhận tăng cao hơn doanh thu. Cụ thể, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 21,1%; 180,4% và 19%. Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 96,5 tỷ đồng, giảm 9,1% YoY.

Trong nửa đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu đạt 11.232 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 200 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,52% và giảm 6,9%. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành 43,6% kế hoạch doanh thu và 40,1% chỉ tiêu lợi nhuận cho cả năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem thêm tại đây

Đất Xanh Services lãi trước thuế giảm 34% trong nửa đầu năm, nợ vay dài hạn tăng 13 lần

Trong quý II, doanh thu thuần của Đất Xanh Services đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 19% YoY. Trong cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ bất động sản vẫn chiếm phần lớn với 712 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II công ty ghi nhận các chi phí tăng khá mạnh, cụ thể chi phí tài chính tăng 57%, đạt 28 tỷ đồng; chi phí bán hàng 256 tỷ đồng, tăng 37%; chi phí quản lý tăng 23%, đạt 162 tỷ đồng. Việc tăng chi phí làm giảm lãi trước thuế của công ty xuống 35% YoY, chỉ còn 258 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu khiêm tốn, chỉ đạt 2.159 tỷ đồng, tăng 1,5% YoY. Các chi phí cũng ghi nhận tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt là 84%, 41% và 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận trước thuế công ty giảm 34% YoY, chỉ còn 548 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh của công ty trong 6 tháng cũng âm rất nặng, khoảng 1.507 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dương 91 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng hàng tồn kho gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Xem thêm tại đây

Hà Đô lợi nhuận tăng gấp 7

Trong quý II, doanh thu thuần của tập đoàn Hà Đô đạt 1.007 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng ấn tượng 2,3 lần, đạt 664 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí cũng ghi nhận giảm mạnh, với chi phí bán hàng giảm 91%, chi phí quản lý giảm 19%, chi có chi phí tài chính tăng 23%. Kết quả, Hà Đô báo lãi trước thuế tăng trưởng ấn tượng gấp 7,7 so với cùng kỳ năm trước, đạt 532 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 1.692 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% YoY; và 714 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 48% YoY. Cơ cấu doanh thu nửa đầu năm cũng có sự khác biệt đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 38%, doanh thu xây lắp giảm 99%, doanh thu dịch vụ khách sạn giảm 75%. Tuy nhiên, điểm sáng đến từ doanh thu thủy điện và điện mặt trời với tỷ lệ tăng trưởng 89% YoY, đạt 954 tỷ đồng. Với kết quả đó, công ty đã thực hiện được gần 46% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Lợi nhuận sau thuế của Hà Đô.

Xem thêm tại đây

Nhà Khang Điền dòng tiền kinh doanh 6 tháng âm 2.000 tỷ

Trong quý II.2022, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền báo doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng, giảm 34% YoY. Lợi nhuận gộp tăng 16% YoY, đạt 497 tỷ đồng nhờ giá vốn được cải thiện. Các chi phí cũng được ghi nhận giảm mạnh. Cụ thể chi phí tài chính trong quý giảm 98% còn 383 triệu đồng, chi phí bán hàng giảm 68% xuống còn 5 tỷ đồng. Duy nhất chỉ có chi phí quản lý tăng 15% lên mức 52 tỷ đồng. Kết quả trong quý II, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 325,58 tỷ đồng, tăng 22,8% YoY.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhà Khang Điền đạt 875 tỷ đồng, giảm 55%; lợi nhuận gộp đạt 575 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành được 44,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 2.007,9 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số âm 843,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra dòng tiền đầu tư cũng âm 22,1 tỷ đồng; dòng tiền tài chính dương 1.991,4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ.

Xem thêm tại đây