Cập nhật KQKD Quý II.2022: Nam Việt, Vĩnh Hoàn, Ô tô Hàng Xanh, PNJ, Sợi Thế Kỷ

...

Doanh nghiệp thủy sản, ô tô, vàng bạc đá quý lần lượt báo lãi khủng trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm. Sợi thế kỷ báo lãi quý II giảm so với cùng kỳ do lỗ chênh lệch tỷ giá.

Cập nhật KQKD Quý II.2022: Nam Việt, Vĩnh Hoàn, Ô tô Hàng Xanh, PNJ, Sợi Thế Kỷ

Nam Việt (ANV) quý II/2022, lợi nhuận tăng 913,9% nhờ sản lượng và giá bán đều tăng

BCTC quý II của CTCP Nam Việt cho thấy những con số ấn tượng:

  • Doanh thu trong quý tăng 20,5%YoY, đạt 1.294 tỷ đồng;
  • Lợi nhuận gộp tăng 229% YoY. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 12,9% của quý II.2021 lên 35,1%.
  • Doanh thu tài chính tăng 130,4% YoY, đạt 16,59 tỷ đồng;
  • Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt bậc 913,9% so với cùng kỳ, đạt 240,69 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp sản xuất cá tra này đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận sau thuế đạt 447 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm. Biên lợi nhuận gộp đạt 32%. Phía Nam Việt cho biết, lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong quý II do sản lượng và giá bán đều tăng so với cùng kỳ.

Nguồn: Vietnambiz - Tổng hợp từ BCTC theo quý của Vĩnh Hoàn và Nam Việt.

Xem chi tiết tại đây.

Vĩnh Hoàn lãi quý II gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Trong quý II, CTCP Vĩnh Hoàn đạt doanh thu 4.262 tỷ đồng, tăng 80,4% YoY. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 128% YoY đạt 107 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái. Chi phí tài chính tăng gấp 3 lần do phải dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 784 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất kể từ khi công ty niêm yết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 7.494 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 81% và 241% YoY. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem chi tiết tại đây.

Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco báo lãi ròng quý II gấp 14 lần cùng kỳ

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh - Haxaco công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần đạt 1.545,6 tỷ đồng, tăng 23,6% YoY. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 17%, ở mức 1.412,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp công ty tăng mạnh 207,4% YoY, đạt 133,4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính ghi nhận tăng trưởng mạnh lên 11,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính vẫn giữ nguyên mức 3,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 18,7% và 28,3%.

Tổng kết quý II, Haxaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng kỷ lục, gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 80,6 tỷ đồng.

Với kết quả trên, lũy kế 6 tháng công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.069 tỷ đồng, tăng 19,4% YoY. Trong đó, riêng hoạt động kinh doanh xe đạt 2.972,5 tỷ đồng, tăng 18,8% YoY, chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trong cơ cấu doanh thu.

Giải thích về lợi nhuận tăng mạnh trong quý II, Haxaco cho biết nhờ có các yếu tố như:

  • Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính Phủ giúp giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô có hiệu lực đến tháng 5/2022. Đây cũng chính là động lực giúp Haxaco tăng cơ hội bán hàng, gia tăng biên lợi nhuận.
  • Việc thiếu hụt chip toàn cầu của ngành xe hơi làm hạn chế nguồn cung, cộng thêm nhu cầu xe hạng sang tăng mạnh sau đại dịch đã thúc đẩy lợi nhuận của nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco tăng mạnh.
Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem chi tiết tại đây.

PNJ báo lãi quý II tăng gần 65% so với mức nền thấp 2021

Bất chấp thị trường bán lẻ đang gặp khó khăn, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II vẫn lần lượt tăng 81% và 65% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 8.058 tỷ đồng và 378 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán vàng bạc đá quý chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 8.007 tỷ đồng, tương đương 81,8% doanh thu. Biên lãi gộp trong quý giảm từ 18,7% xuống còn 18% YoY do giá vốn hàng bán tăng 82,8%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý cũng tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi tăng. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 79,% và 44,4%.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng 56% YoY đạt 18.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 48% YoY. Với kết quả đó, PNJ đã hoàn thành 70,5% kế hoạch doanh thu và 82,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem chi tiết tại đây.

Sợi Thế Kỷ báo lãi quý II giảm so với cùng kỳ

Trong quý II, công ty ghi nhận doanh thu đạt 529,5 tỷ đồng, tăng 38% YoY. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 19,4% lên 19,8%. Doanh thu tài chính của công ty cũng tăng ấn tượng với 139% YoY, đạt 5,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng đột biến lên 15,2 tỷ đồng, gấp 47 lần so với cùng kỳ năm trước do lỗ chênh lệch tỷ giá. Kết quả, Sợi Thế Kỷ thu về 69,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 1.170 tỷ đồng, tăng 8% YoY, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 3% lên 145 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 17,1 tỷ đồng, khiến chi phí tài chính tăng 492% YoY lên 20,1 tỷ đồng, tác động lớn đến lợi nhuận sau thuế quý II, cũng như nửa đầu năm của công ty. Kết thúc quý II, công ty chỉ đạt gần 45% kế hoạch doanh thu và hơn 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Người Đồng Hành

Xem chi tiết tại đây.