Chính phủ yêu cầu sớm giảm thuế VAT xuống 8%

...

Sau công văn ngày 14/4 của Bộ Tài chính về các phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023, Chính phủ đã có chỉ đạo liên quan các đề xuất miễn, giảm thuế này.

Chính phủ yêu cầu sớm giảm thuế VAT xuống 8%
Bộ Tài chính đang đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT với các hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất 10% về 8%. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 17/4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Minh Khái về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023 theo đề xuất trước đó của Bộ Tài chính.

Cụ thể, với đề xuất tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Bộ Tài chính cần khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết để trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó, nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết để đề xuất xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/4.

Về việc tiếp tục giảm các khoản thu phí, lệ phí, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định, bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng về các phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023.

Trong đó, Bộ này đề xuất tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT 2% so với mức thuế suất đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (xuống còn 8%), đồng thời giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.

Với đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết sẽ áp dụng giảm thuế ngay từ khi chính sách được ban hành đến hết năm 2023. Theo đánh giá, chính sách có thể làm giảm số thu ngân sách Nhà nước đi khoảng 5.800 tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì mức giảm tương đương khoảng 35.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết để xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, để kịp tiến độ trình Chính phủ, trình Quốc hội.

Theo đó, Bộ trình Thủ tướng cho phép ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT theo trình tự, thủ tục rút gọn. Giao Bộ trưởng Tư pháp thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình Quốc hội để bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giảm các khoản thu phí, lệ phí trong năm 2023, bao gồm tiếp tục giảm mức thu với 35 khoản phí, lệ phí, thời gian áp dụng từ 1/7 đến hết 31/12. Chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.

Với đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm nay, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết này.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế, đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Quang Thắng / Zing News