Digiworld chơi lớn quyết định tăng lương cho nhân viên giữa “bão sa thải” ồ ạt

...

Được biết, mức điều chỉnh sẽ thực hiện hàng tháng, và gửi đến từng CBCNV. Thời gian áp dụng từ tháng 1/2023, thời gian chi trả: kỳ lương tháng 4/2023-9/5/2023.

Digiworld chơi lớn quyết định tăng lương cho nhân viên giữa “bão sa thải” ồ ạt

Digiworld (DGW) vừa có thông báo điều chỉnh lương định kỳ 2023 cho nhân viên. “Năm 2022 với tình hình kinh tế chung toàn thế giới, DGW không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ban TGĐ vẫn quyết định điều chỉnh lương năm 2023 để ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của từng CBNV đồng thời động viên, tạo động lực”, văn bản của DGW ghi.

Được biết, mức điều chỉnh sẽ thực hiện hàng tháng, và gửi đến từng CBCNV. Thời gian áp dụng từ tháng 1/2023, thời gian chi trả: kỳ lương tháng 4/2023-9/5/2023.

Lũy kế cả năm 2022, Digiworld ghi nhận 22.059 tỷ đồng doanh thu và 684 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 86% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Digiworld đạt 6.355 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với đầu kỳ. Tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 51% với số dư cuối kỳ lên đến 3.254 tỷ đồng, tăng 366 tỷ so với đầu năm. Thời điểm 31/12/2022, Digiworld đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 190 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch đạt 20.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với thực hiện năm 2022 và 400 tỷ đồng LNST, giảm 42% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu đi lùi so với cùng kỳ do lo ngại khó khăn chung của nền kinh tế năm 2023 sẽ khiến sức mua của người tiêu dùng suy giảm đối với mảng ICT - mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với nền tảng sẵn có, Digiworld vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cho một số mảng, cụ thể: Thiết bị văn phòng: Tăng trưởng 15%; chiếm 15% doanh thu; Thiết bị gia dụng: Tăng trưởng 65%; chiếm 2% doanh thu; Hàng tiêu dùng: Tăng trưởng 157%; chiếm 2% doanh thu

Phát biểu trong đại hội cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch là ông Đoàn Hồng Việt cho biết: Sức mua của ngành bán lẻ dự báo sẽ tiếp tục yếu cho đến năm 2024, nửa sau của năm 2023 có thể phục hồi so với nửa đầu 2023 nhưng không nhiều, sức mua sẽ quay trở lại bình thường vào nửa cuối năm 2024.

Ông Việt cho biết, trong bối cảnh như vậy, Digiworld lại càng thấy triết lý kinh doanh của mình là chỉ tập trung vào những công việc cốt lõi mà mình có thể làm tốt nhất, không đầu tư dàn trải, không đầu tư vào bất động sản cũng như không đầu tư vào tài sản cố định.

"Chúng tôi kiểm soát chi phí cố định rất tốt , và hầu hết tất cả sẽ là những chi phí biến động, nghĩa là doanh thu giảm thì chi phí cũng giảm. Và tôi có thể khẳng định rằng, từ ngày thành lập đến giờ, Digiworld chưa có một quý nào bị lỗ”, ông Việt tự tin nói.