Giảm hàng loạt loại phí kinh doanh vận tải từ 1/10

...

Từ ngày 1/10, hàng loạt phí hoạt động kinh doanh vận tải được giảm từ 20-50%. Việc giảm phí này nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải trong nước.

Giảm hàng loạt loại phí kinh doanh vận tải từ 1/10

Ngày 29/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022. Cụ thể, phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa chỉ nộp bằng 80% mức thu so với quy định áp dụng trước đó.

Đối với phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa cũng chỉ nộp bằng 50% mức thu so với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính giảm nhiều loại phí cho hoạt động hàng không dân dụng.

Kể từ ngày 1/1/2023 trở đi, các loại phí trên được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, từ đầu năm tới nay, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách giảm thuế, phí nhằm góp phần vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.327 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 88,9% dự toán. Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 87,3% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 213% dự toán, tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán, tăng 22,1%.

Riêng về thu nội địa đến hết tháng 9/2022, có 5 khoản thu vượt dự toán, gồm: Thuế thu nhập cá nhân đạt 108,8%; khoản thu về nhà, đất đạt 118,4%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 104,2%; thu quỹ công ích và hoa lợi công sản khác đạt 113,3% và thu khác ngân sách đạt 116,2%.

Theo Lê Hữu Việt / Tiền phong