Hai công ty logistics được Mekong Capital đầu tư đều báo lỗ lớn 2 năm liên tiếp

...

Năm 2016, Quỹ Mekong Enterprise Fund III của mekong Capital đã đầu tư vào Aba Cooltrans, sau đó, vào năm 2017, Nhất Tín Logistics cũng được Quỹ MEF III rót vốn đầu tư thông qua Jeromosity Pte. Ltd.

Hai công ty logistics được Mekong Capital đầu tư đều báo lỗ lớn 2 năm liên tiếp

CTCP Đầu tư thương mại Nhất Tín đã công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022. Theo đó, trong năm vừa rồi, công ty lỗ hơn 25 tỷ đồng, mức lỗ tăng 4 tỷ so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt 183 tỷ đồng. Hệ số nợ/VCSH là 2 lần, tương ứng giá trị nợ phải trả đạt 366 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu 15 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản ở mức 549 tỷ đồng.

Đầu tư thương mại Nhất Tín trong tháng 11/2022 đã mua lại trước hạn 35 tỷ trái phiếu NTLCH2123001 phát hành năm 2021 có tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Ngày 3/3/2023, Nhất Tín đã mua lại nốt 15 tỷ đồng còn lại của lô trái phiếu trên.

CTCP Giải pháp thương mại A Ba (Aba Cooltrans) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 đạt 325 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 lỗ 46 tỷ đồng, năm 2021, công ty cũng lỗ 44 tỷ đồng.

Tổng tài sản công ty thời điểm cuối năm 2022 đạt 367,4 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 349 tỷ đồng, trong đó, nợ vay là 276,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu Aba Cooltrans giảm xuống còn 18 tỷ đồng.

Cả Nhất Tín Logistics và Aba Cooltrans đều nằm trong danh mục đầu tư của Mekong Capital.

Cụ thể, vào tháng 8/2016, Quỹ Mekong Enterprise Fund III đã đầu tư vào Aba Cooltrans, sau đó, vào năm 2017, Nhất Tín Logistics cũng được Quỹ MEF III rót vốn đầu tư thông qua Jeromosity Pte. Ltd., giá trị thương vụ không được tiết lộ.