Manulife Việt Nam báo lãi kỷ lục, nắm giữ hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu và 13.700 tỷ tiền gửi ngân hàng

...

Năm 2022, Manulife Việt Nam ghi nhận khoản lãi trước thuế riêng lẻ 3.251 tỷ đồng, gấp gần 3 lần Tập đoàn Bảo Việt - doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Trước đó, công ty này lỗ trước thuế hơn 5.927 tỷ đồng trong năm 2021.

Manulife Việt Nam báo lãi kỷ lục, nắm giữ hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu và 13.700 tỷ tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ được Manulife Việt Nam công bố mới đây, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty này trong năm 2022 đạt lần lượt 3.251 tỷ đồng và 2.562 tỷ đồng. Trước đó, công ty này lỗ trước thuế hơn 5.927 tỷ đồng trong năm 2021 và lỗ sau thuế 4.741 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Manulife Việt Nam gấp gần 3 lần so với doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Tập đoàn Bảo Việt (1.102 tỷ đồng).

Manulife Việt Nam báo lãi kỷ lục, nắm giữ hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu và 13.700 tỷ tiền gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Manulife Việt Nam (Nguồn: BCTC riêng 2022)

Trong năm vừa qua, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam đạt hơn 26.322 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm hơn 33 %, xuống còn 18.580 tỷ đồng. Trong đó chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm là gần 15.379 tỷ đồng (giảm 36,7%), chi phí hoa hồng bảo hiểm giảm 5% xuống còn 3.191 tỷ đồng;...

Sau khi trừ các loại chi phí, doanh nghiệp này lãi gộp hơn 7.742 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bảo hiểm, trong khi năm 2021 lỗ 3.649 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 4.820 tỷ đồng, giảm 5%. Trong đó lãi từ đầu tư trái phiếu tăng 14%, lãi từ mua bán cổ phiếu giảm 65%, lần lượt đạt 2.687 tỷ đồng và 480 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng mạnh gấp gần 3 lần (chủ yếu vì trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và lỗ mua bán cổ phiếu) lợi nhuận từ hoạt động này giảm 42% xuống còn 2.454 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Manulife Việt Nam lãi sau thuế kỷ lục hơn 2.562 tỷ đồng, trái ngược lại so với khoản lỗ 4.741 tỷ đồng của năm 2021.

Nhìn lại giai đoạn năm 2015 - 2021, dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn ghi nhận tăng trưởng đều đặn qua các năm, song chỉ có 2016 và 2019 Manulife Việt Nam ghi nhận lợi nhuận dương, lần lượt đạt 372 tỷ đồng và 1.031 tỷ đồng; những năm còn lại đều báo lỗ sau thuế từ 312 tỷ đồng – 4.741 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Manulife đã có năm kinh doanh thành công nhất kể từ khi hoạt động tại Việt Nam vào năm 1999.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt gần 106.379 tỷ đồng, tăng 14,4% so với hồi đầu năm. Với con số trên, quy mô tài sản của Manulife Việt Nam tương đương một ngân hàng tầm trung trong nước.

Các khoản đầu tư ngắn hạn Manulife Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp rưỡi, đạt hơn 21.998 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư vào cổ phiếu là hơn 7.875 tỷ đồng, tăng thêm 2.065 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngắn hạn tăng thêm hơn 5.242 tỷ đồng lên mức 11.769 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2022, Manulife Việt Nam đã rót hơn 1.500 tỷ đồng vào đầu tư ngắn hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong khi hồi đầu năm chỉ là gần 686 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư dài hạn tính đến thời điểm 31/12/2022 đạt 62.752 tỷ đồng, tăng 16,7%. Trong đó, trái phiếu chính phủ và trái phiếu do chính phủ bảo lãnh là gần 60.681 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng đạt 1.992 tỷ đồng.

Như vậy, phần lớn tài sản của Manulife Việt Nam nằm dưới dạng trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Trong đó, riêng tiền gửi ngân hàng đạt 13.761 tỷ đồng, chiếm gần 13% tổng tài sản.

Trong năm qua, vốn điều lệ của Manulife Việt Nam giữ nguyên ở mức 22.220 tỷ đồng và tiếp tục là công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Do các khoản lỗ trong các năm trước đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này hiện chỉ ở mức 16.947 tỷ đồng, thấp hơn giá trị của vốn điều lệ.

Manulife Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam. Hiện 100% vốn của của Manulife Việt Nam thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Manulife (trụ sở tại Canada).

Công ty này cho biết đang phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng với mạng lưới 80 văn phòng trên khắp cả nước. Trong thời gian gần đây, Manulife Việt Nam liên tục dẫn đầu thị trường về doanh thu và thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ.