Nguồn thu xuống thấp nhất 7 năm, lợi nhuận công ty quảng cáo trực tuyến FPT Online giảm 99%

...

Doanh thu giảm sâu nhưng chi phí giá vốn lại tăng cao khiến cho lợi nhuận của FPT Online xuống còn chưa tới 1 tỷ đồng trong khi công ty luôn lãi trên 50 tỷ đồng mỗi quý.

Nguồn thu xuống thấp nhất 7 năm, lợi nhuận công ty quảng cáo trực tuyến FPT Online giảm 99%

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online – FOC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu và lợi nhuận thấp kỷ lục.

Cụ thể doanh thu của công ty trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 95,2 tỷ đồng, giảm 37% so với kết quả 151 tỷ đồng của cùng kỳ. Lần gần nhất doanh thu của FPT Online ở dưới mức 100 tỷ đồng là quý 1/2016 với 94 tỷ đồng.

foc-4-19-2023-6-11-56-pm.png

Doanh thu giảm sâu nhưng giá vốn hàng bán lại tăng gấp rưỡi từ 49,4 tỷ lên 73,2 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp giảm từ 101,6 xuống 22 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của FPT Online trong quý 1 chỉ đạt 673 triệu đồng, giảm 99% so với kết quả 68 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 538 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp chưa từng ghi nhận của doanh nghiệp này.

Công ty hiện chưa có giải trình cũng như thuyết minh về việc kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh.

FPT Online là công ty con của tập đoàn FPT chuyên về quảng cáo trực tuyến với nguồn thu chính đến từ khai thác quảng cáo trên báo điện tử Vnexpress.

foc-4-19-2023-6-09-44-pm.png