Nỗ lực tái cấu trúc của ông Nguyễn Đức Tài có trái ngọt đầu tiên

...

Sau khi tái cơ cấu, BVSC ước tính lỗ của BHX trong Q4/2022 đã thu hẹp đáng kể so với quý trước về mức 498 tỷ đồng. Ban lãnh đạo duy trì mục tiêu rằng BHX sẽ đạt điểm hòa vốn trong Q4/2023.

Nỗ lực tái cấu trúc của ông Nguyễn Đức Tài có trái ngọt đầu tiên

Trong quý 4/2022, lợi nhuận ròng của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) giảm mạnh 60,4% so với cùng kỳ về mức thấp trong nhiều năm, còn 619 tỷ đồng.

Tuy vậy, doanh nghiệp này cũng vẫn có một vài điểm sáng.

Nỗ lực tái cấu trúc của ông Nguyễn Đức Tài có trái ngọt đầu tiên: Biên lợi nhuận cửa hàng Bách Hoá Xanh đổi chiều từ âm sang dương, nợ ròng quý 4 của MWG giảm gần 80% so với quý 3 - Ảnh 1.

Biên lợi nhuận Bách Hoá Xanh cải thiện, doanh thu/cửa hàng lên mức 1,37 tỷ đồng/tháng

Doanh thu của Bách hoá Xanh trong quý 4 giảm nhẹ so với quý 3, cho thấy người tiêu dùng cũng đang thắt chặt chi tiêu đối với các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh vĩ mô khó khăn. Tuy nhiên doanh thu chuỗi này vẫn tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ. Cả năm 2022, doanh thu thuần của Bách hoá Xanh đạt 28.157 tỷ.

Sau giai đoạn tái cấu trúc, Bách Hoá Xanh đã có nhiều chuyển biến tích cực: doanh thu/cửa hàng trong quý 4 nhích lên mức 1,37 tỷ/tháng, tăng 3,2% khi so với quý 3/2022 và tăng đến 43,3% khi so với quý 1/2022. Đáng chú ý nhất là doanh thu/cửa hàng của Bách Hoá Xanh trong tháng 12/2022 đã đạt mốc 1,42 tỷ, được hỗ trợ bởi yếu tố thời vụ.

Biên lợi nhuận có sự mở rộng, do giảm hao phí (T11/2022) và ghi nhận khoản thưởng từ các nhà cung cấp khi hoàn thành mục tiêu (T12/2022), bù đắp nhiều hơn chi phí kích cầu tăng.

Ở cấp cửa hàng, biên EBIT đổi chiều từ âm lên mức 2-3%, trong khi EBITDA duy trì ổn định ở mức 7-8%.

Trong báo cáo phân tích mới đây, CTCK Bảo Việt (BVSC) ước tính sau khi tái cơ cấu, lỗ của BHX trong Q4/2022 đã thu hẹp đáng kể so với quý trước về mức 498 tỷ đồng. Ban lãnh đạo duy trì mục tiêu rằng BHX sẽ đạt điểm hòa vốn trong Q4/2023.

Nỗ lực giảm nợ và giải phóng hàng tồn kho để giảm chi phí

Ngoài ra, tính đến cuối quý 4, dư nợ ngắn hạn và dài hạn của MWG là 16.589 tỷ, giảm 27,3% so với quý trước đó. Nợ ròng cũng giảm mạnh 78,8% so với quý 3 xuống 1.469 tỷ. Nhờ nỗ lực giải phòng hàng tồn kho trong môi trường bán hàng chậm chạp, tồn kho quý 4 giảm 10,4% so với quý 3 còn 26.058 tỷ.

Nỗ lực tái cấu trúc của ông Nguyễn Đức Tài có trái ngọt đầu tiên: Biên lợi nhuận cửa hàng Bách Hoá Xanh đổi chiều từ âm sang dương, nợ ròng quý 4 của MWG giảm gần 80% so với quý 3 - Ảnh 2.

Theo BVSC, bảng cân đối kế toán co hẹp lại sẽ giúp tiết giảm chi phí (chi phí lãi vay và dự phòng cho các sản phẩm lỗi thời), hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận ròng 2023.