Nova Consumer: Lãi ròng 2023 dự kiến giảm hơn 70%, sẽ cắt lỗ mảng trại gà

...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Nova Consumer: Lãi ròng 2023 dự kiến giảm hơn 70%, sẽ cắt lỗ mảng trại gà

Theo Nova Consumer, trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí.

Tuy nhiên, Nova Consumer cho biết sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần. Đồng thời, công ty sẽ cắt lỗ mảng trại gà bằng cách chuyển nhượng trang trại gà cho nhà đầu tư mới và dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý II/2023.

Liên quan đến mảng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của Covid-19 và những bất ổn kinh tế, Nova Consumer chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số mảng thực phẩm đồ uống.

Trong bối cảnh trên, Nova Consumer đặt kế hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt 5.625 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với kết quả đạt được năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ ở mức 88 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với thực hiện năm 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Nova Consumer dự kiến trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

Công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể, Nova Consumer sẽ phát hành số lượng tối đa 2% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện chậm nhất tới quý I/2024.

Bên cạnh đó, HĐQT Nova Consumer sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ sung 1 thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 5.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCOM. Nova Consumer cho biết trong năm 2022, công ty đã nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE, tuy nhiên, ngày 9/12/2022, công ty nhận được thông báo của HoSE về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết do chưa bổ sung đủ các tài liệu phát sinh thêm.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của Nova Consumer đạt 4.880 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 298 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và giảm 6,3% so với thực hiện năm 2021. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Nova Consumer trên 5.123 tỷ đồng, VCSH hơn 3.011 tỷ đồng.

Minh Tuệ / Vietnam Finance