Sữa Quốc tế (IDP) giải thể công ty con trong lĩnh vực bất động sản sau 9 tháng thành lập

...

Lý do giải thể được IDP đưa ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty.

Sữa Quốc tế (IDP) giải thể công ty con trong lĩnh vực bất động sản sau 9 tháng thành lập

CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc giải thể công ty con là CTCP Đầu tư Green Light (do IDP nắm 99,98% vốn). Lý do giải thể được IDP đưa ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty.

Tại thời điểm cuối quý 1, Green Light cũng là công ty con duy nhất của IDP. Green Light hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

IDP thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Green Light vào ngày 23/8/2022 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó IDP góp 499,9 tỷ đồng. Động thái cho thấy tham vọng muốn lấn sân làm bất động sản của doanh nghiệp sữa sở hữucác thương hiệu nổi tiếng như Love’in Farm, sữa tươi Ba Vì và Love’in.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, IDP ghi nhận doanh thu thuần gần 1.577 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh đến 32,5% khiến biên lãi gộp bị thu hẹp đáng kể từ mức 41% xuống còn 38% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 606 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều tăng mạnh, lần lượt 68,5% và 40% so với cùng kỳ.

Kết quả, IDP lãi ròng hơn 218 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Năm 2023, IDP đặt mục tiêu doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với thực hiện năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ngày 19/5 tới đây, IDP sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng). Với gần 59 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDP dự chi hơn 265 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gianthanh toán dự kiến vào ngày là 8/6/2023. Trước đó, IDP đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15%. Tính cả đợt này, cổđông IDP sẽ nhận được cổ tức cho năm 2022 với tổng tỷ lệ 60% bằng tiền.