Tập trung vào các dự án năng lượng xanh, EVNFinance 'hái quả ngọt'

...

EVNFinance đã tập trung cho vay trong lĩnh vực năng lượng trong năm 2022, đặc biệt là năng lượng tái tạo, các dự án năng lượng xanh, cùng với đó là cho vay phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu đời sống.

Tập trung vào các dự án năng lượng xanh, EVNFinance 'hái quả ngọt'
Photo by Chelsea / Unsplash

Kết thúc năm 2022, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HoSE: EVF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 455,3 tỷ đồng, tăng 10,6% so với mức thực hiện năm 2021 và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 đạt 42.197 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 32,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2022 của EVF đạt 1,64%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 11,5%, luôn duy trì cao hơn mức quy định tối thiểu 9% của Ngân hàng Nhà nước.

Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ tín dụng của EVF đạt 24.623 tỷ đồng. Công ty đã tập trung vào tăng trưởng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trong năm 2022, đặc biệt là năng lượng tái tạo, các dự án năng lượng xanh, cho vay phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu đời sống.

Tháng 7/2022, EVF đã phát hành thành công 75 triệu USD (tương đương 1.725 tỷ đồng) trái phiếu xanh có sự bảo lãnh của đối tác nước ngoài, tập trung nguồn vốn phát triển tín dụng lĩnh vực năng lượng, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình phát triển hoạt động tín dụng cũng như hoạt động huy động vốn của công ty.

Bám sát mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế trong hoạt động huy động vốn, trong năm 2022, EVF đã tiếp tục tăng mạnh nguồn vốn huy động nước ngoài, từ các đối tác đã thiết lập quan hệ và các đối tác đến từ thị trường châu Âu.

Cùng với đó, năm 2022, EVF đã tiếp tục thực hiện phát hành giấy tờ có giá, gia tăng nguồn vốn huy động trung và dài hạn, thực hiện đa dạng hoá tệp khách hàng tiềm năng, có vị thế trên thị trường nhằm huy động và duy trì nguồn vốn có kỳ hạn phù hợp, ổn định.

Một trong những hoạt động dịch vụ trọng tâm của EVF là quản lý ủy thác cho vay. Tính đến ngày 31/12/2022, EVF quản lý giải ngân, thực hiện cho vay lại các dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ gần 5 tỷ USD. Công ty cho biết, các hoạt động kiểm soát chi, giải ngân nhận nợ, các nghiệp vụ quản lý sau cho vay được triển khai đúng tiến độ yêu cầu. Việc thu, trả nợ được thực hiện theo đúng quy định, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

EVF hiện đang phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực Fintech.

Chiến lược chuyển đổi số của EVF tập trung vào việc cải tiến quy trình và những hệ thống hiện có một cách liên tục xoay quanh 4 vấn đề: Điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ Mobile và mở rộng dịch vụ kinh doanh nền tảng (Platform).

Trong năm 2022, EVF đã tiến hành nâng cấp, chuyển đổi hệ thống lõi (Core), đáp ứng nhu cầu quản trị, vận hành hoạt động. Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu hướng phát triển của các doanh nghiệp, EVF đã nghiên cứu, phát triển và hợp tác với nhiều đối tác là các tổ chức trung gian thanh toán, công nghệ tài chính để triển khai các sản phẩm dịch vụ có ứng dụng công nghệ hiện đại, tiện lợi cho khách hàng.

Ngân Kim / Vietnam Finance