Thuế TNDN đối với khoản thu nhập bất thường?

...

Công ty minh có 1 khoản thu nhập bất thường do người bán hủy hợp đồng nên không phải thanh toán khoản công nợ này nữa. Mọi người cho mình hỏi là khoản thu nhập này bên mình phải chịu thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu %.