Junk bond là gì?

...

Junk bond hay trái phiếu "rác" là loại trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp, rủi ro cao.

Junk bond
💡
Trái phiếu rác là loại trái phiếu có rủi ro vỡ nợ cao, đã được các tổ chức xếp hạng đánh giá tín nhiệm thấp.

Các trái phiếu này thường được phát hành với mức lãi suất cao để bù đắp cho rủi ro nhà đầu tư phải gánh chịu.

Giá trái phiếu rác có thể tăng lên đáng kể nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.

Thuật ngữ junk bond hay trái phiếu "rác" được dùng để chỉ các trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng thấp và tiền ẩn nhiều rủi ro. Các trái phiếu này thường có nguy cơ vỡ nợ lớn và được chào bán với lãi suất cao hơn các trái phiếu thông thường. Nguy cơ vỡ nợ của trái phiếu rác có thể xảy ra bất cứ khi nào tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ưu và nhược điểm của junk bond

Ưu điểm

  • Junk bond mang lại lợi suất cao hơn hầu hết các loại trái phiếu khác.
  • Giá trái phiếu có thể tăng lên đáng kể nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.

Nhược điểm

  • Junk bond có rủi ro mất khả năng thanh toán cao hơn hầu hết các trái phiếu có xếp hạng tín dụng tốt hơn.
  • Giá trái phiếu có thể biến động do những bất ổn xuất phát từ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành.
  • Số lượng trái phiếu rác gia tăng đáng kể cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức, các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro quá cao để đạt được lợi nhuận. Điều này có thể dẫn đến suy thoái thị trường.
Zero-coupon bond
Zero-coupon bond còn được gọi là trái phiếu không lãi, là loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ.

Xếp hạng tín dụng junk bond

Xếp hạng tín dụng trái phiếu được đưa ra căn cứ vào khả năng doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không. Mức độ tín nhiệm của trái phiếu được đánh giá bởi ba cơ quan xếp hạng lớn: Standard and Poor's (S&P), Fitch và Moody's.

Trái phiếu được xếp hạng cao hơn được gọi là loại đầu tư (investment grade) và được các nhà đầu tư săn lùng nhiều nhất. Ngược lại, trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp được gọi là trái phiếu không đầu tư hoặc trái phiếu rác (non-Investment grade/Junk bond).

Bảng xếp hạng tín nhiệm trái phiếu của Moody's và S&P

Dựa trên xếp hạng tín nhiệm của hai trong ba cơ quan xếp hạng lớn, trái phiếu rác là những trái phiếu có xếp hạng từ “Baa” trở xuống theo Moody's và xếp hạng từ “BBB” trở xuống theo Standard and Poor's (S&P).