Áp dụng chính sách giảm thuế theo thời điểm lập hóa đơn thế nào?

...

Công ty tôi cung cấp dịch vụ khách sạn. Theo đặc thù của ngành này thì khách hàng thường lưu trú từ cuối năm sang cũ sang đầu năm mới. Xin hỏi, khách sạn phải xuất hóa đơn như thế nào?

Ví dụ: khách ở từ ngày 27/12/2022 đến ngày 3/1/2023. Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% đến hết 31/12/2022, từ ngày 1/1/2023 sẽ áp dụng thuế suất 10%. Vậy, sáng ngày 3/1/2023 khách sạn sẽ xuất hóa đơn theo mức 10% hay 8%? Hay đến ngày 31/12/2022 khách sạn sẽ xuất toàn bộ hóa đơn 8% và ngày 1/1/2023 thì xuất theo mức 10%?