Cách xử lý và hạch toán với hàng hóa hết hạn sử dụng?

...

Anh chị cho em hỏi đối với hàng hóa hết hạn sử dụng thì thường được xử lý như thế nào để tiết kiệm chi phí nhất ạ? Và khi xử lý thì mình cần những hồ sơ, chứng từ nào? Hạch toán như thế nào ạ?

Em xin cảm ơn.