Chi phí trồng cây xanh, thảm cỏ ở văn phòng có được tính vào chi phí được trừ?

...

Anh chị cho em hỏi: Công ty em là đơn vị mới thành lập. Trong quá trình đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng có phát sinh chi phí trồng cây xanh, thảm cỏ ở văn phòng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Vậy các khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?