Chi phí vé máy bay, ăn ở cho chuyên gia nước ngoài về đào tạo nội bộ có được tính là chi phí hợp lý?

...

Cả nhà cho em hỏi, bên em mời chuyên gia nước ngoài về đào tạo, thì chi phí vé máy bay, ăn ở bên em trả có được tính vào chi phí của công ty không? Quy định các trợ cấp tiền sinh hoạt hàng ngày cho chuyên gia có quy định giới hạn trong bao nhiêu không?