Công ty thuê lao động trả lương theo ngày có đưa vào chi phí không?

...

Công ty em thường xuyên có những đơn hàng gấp, phải giao trong vòng 1 tuần. Do vậy em thường phải nhờ thêm nhân công bên ngoài cho kịp tiến độ. Lương nhân công ngoài được trả theo ngày. Vậy tiền lương nhân công thuê ngài em có thể đưa vào chi phí để tính thuế được không ạ?