DGC muốn thâu tóm một doanh nghiệp sản xuất phốt pho, dự chi 635 tỷ đồng

...

DGC sẽ chi 635 tỷ đồng mua toàn bộ cổ phần của Công ty Phốt Pho 6, dự kiến thực hiện trong quý II tới đây.

DGC muốn thâu tóm một doanh nghiệp sản xuất phốt pho, dự chi 635 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt pho 6. Số lượng cổ phần dự kiến mua là 36,3 triệu đơn vị, tương đương 100% vốn điều lệ của Phốt Pho 6.

Giá mua theo công bố của DGC là 635 tỷ đồng. Thời gian thực hiện phương án này là trong quý II/2023.

Được biết, Phốt pho 6 đang sở hữu 1 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm. DGC mua Phốt pho 6 với mục đích tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly phosphate – STPP (Na5P3O10), Sodium hexametha photphate – SHMP (NaPO3)6,…; nhằm ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho và tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Trong ĐHĐCĐ vừa qua, DGC đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7%. Trong bối cảnh giá đầu ra kém khả quan do nhu cầu suy yếu và chi phí đầu vào tăng cao, lợi nhuận sau thuế kế hoạch của công ty được dự báo ở mức 3.000 tỷ đồng, tương đương với việc biên lãi thuần giảm mạnh về mức 27,58% trong năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ dần hồi phục kể từ quý II và doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu axit phosphoric nhiệt mạnh (TPA) nhờ nhu cầu của mặt hàng này tăng cao và giúp bù đắp cho nhu cầu phốt pho vàng suy yếu.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2023 của DGC dự kiến đạt 700 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ), phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo. Lợi nhuận sau thuế kể từ quý II dự kiến sẽ dần hồi phục nhờ việc tiêu thụ hết hàng tồn kho đầu vào chi phí cao (vòng quay hàng tồn kho khoảng 2 tháng) và việc khai thác quặng apatit từ khai trường 19b sẽ giúp hạ chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, DGC dự kiến chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 30%, tương đương mức cổ tức 2022.

Hải Đường / Vietnam Finance