Ghi hóa đơn với giá có áp dụng chiết khấu thương mại?

...

Cho tôi hỏi giả sử cơ sở kinh doanh của tôi áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì có phải ghi vào hóa đơn không?