Hạch toán chi phí ăn trưa cho nhân viên?

...

Trước đây công ty em thuê dịch vụ bên ngoài để nấu ăn cho nhân viên nhưng do nhiều bất cập nên giám đốc bên em muốn chuyển sang chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa. Như vậy cho em hỏi việc hạch toán chi phí ăn trưa cho nhân viên có khác gì không ạ?