Hạch toán chi phí may đồng phục cho nhân viên thế nào?

...

Mọi người ơi, cho mình hỏi: Chi phí may đồng phục cho nhân viên (có hóa đơn) thì hạch toán như thế nào ạ?