Hạch toán thế nào khi chưa có hóa đơn?

...

Cho em hỏi, công ty em có mua hàng hóa là nguyên vật liệu, hàng đã về kho nhưng cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn, trường hợp này hạch toán như thế nào vậy mọi người?