Hạch toán tiền chạy ads Facebook, Google như thế nào?

...

Em vừa lập công ty quảng cáo nhỏ, chi phí chủ yếu là phí chạy ads trên các nền tảng Facebook, Google,... Vậy làm thế nào để em có thể đưa các khoản này vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế TNDN ạ? Anh chị nào rành tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn ạ.